KPN: Ieder Nederlands huishouden beschikt voor eind 2026 over glasvezel

21-06-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

KPN: Ieder Nederlands huishouden beschikt voor eind 2026 over glasvezel

Ieder huishouden in Nederland beschikt voor het einde van 2026 over een glasvezelverbinding. Op dit moment staat de teller op 3,9 miljoen stuks. Dit maakt KPN bekend, dat vandaag de drie miljoenste glasvezelaansluiting realiseerde.

Joost Farwerck, CEO van KPN, zegt over de driemiljoenste aansluiting: “Een fantastisch en waardevol moment om bij stil te staan, om daarna weer volop aan de slag te gaan. Het uitrollen van glasvezel is een grote operatie, die we dankzij goede samenwerking met andere partijen kunnen doen. Daarom wil ik iedereen bedanken die deze mijlpaal mogelijk heeft gemaakt. Dan denk ik natuurlijk aan onze klanten, medewerkers, aannemers en onderaannemers. Maar ook aan gemeenten, die een belangrijke rol spelen in het snel en efficiënt uitrollen, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. En aan onze wholesaleafnemers, die over onze open netwerken hun diensten aanbieden en zorgen voor volop keuze voor de consument. KPN ligt op koers met de uitvoering van onze ambitieuze strategie. Ik ben er trots op dat we daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de digitalisering van Nederland. Want glasvezel is de toekomst.”

KPN rolt in meer dan 100 gebieden glasvezel uit. De komende periode wil de provider circa 2,5 miljoen woningen op glasvezel aansluiten. Via het recent opgerichte Glaspoort wil KPN daarnaast in zo'n duizend dorpen, kleine woonkernen en op bedrijventerreinen glasvezel beschikbaar maken. Op termijn wordt het bestaande kopernetwerk van KPN vervangen door glasvezel.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: "Snelle connectiviteit van hoge kwaliteit is noodzakelijk voor innovatie in het bedrijfsleven. Doordat steeds meer medewerkers (deels) thuiswerken is de kwaliteit van internetverbindingen in huishoudens in toenemende mate van invloed op de productiviteit van werknemers. Nederland beschikt gelukkig over een sterke digitale infrastructuur beschikt. De grootschalige uitrol van glasvezelinfrastructuur onder Nederlandse versterkt deze infrastructuur."

Terug naar nieuws overzicht