ACM: nieuwe concurrentieregels voor Big Tech kunnen nog effectiever

24-06-2021 | door: Witold Kepinski

ACM: nieuwe concurrentieregels voor Big Tech kunnen nog effectiever

Het netwerk van Europese mededingingsautoriteiten, European Competition Network (ECN) heeft een gezamenlijke verklaring uitgebracht over het voorstel voor nieuwe Europese concurrentieregels voor digitale poortwachterbedrijven, de Digital Markets Act (DMA). Daarin ondersteunt de ECN de nieuwe regels en geeft nog een aantal suggesties voor verbeteringen.

De Europese Commissie heeft het voorstel voor de Digital Markets Act in april 2021 bekend gemaakt. In het voorstel staan nieuwe regels voor bedrijven met een poortwachtersfunctie. Dat zijn hele grote technologiebedrijven die een cruciale rol spelen bij de toegang tot digitale markten. Deze bedrijven mogen bijvoorbeeld straks zichzelf niet voortrekken op hun eigen platform. Dat zorgt voor eerlijke en open markten zo vindt ACM.

De mededingingsautoriteiten van de Europese landen onderschrijven het nut van de DMA en doen een aantal suggesties voor verbeteringen. Voor een snelle en effectieve introductie van de DMA is het van belang dat het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie een centrale rol vervult. Deze Europese toezichthouder kan daarbij ondersteund worden door nationale mededingingsautoriteiten, zoals de ACM. Zowel de Europese Commissie als die nationale autoriteiten hebben inmiddels veel ervaring met het toezicht op Big Tech en ruime kennis van digitale markten. De nationale autoriteiten kunnen de Europese Commissie ondersteunen door bijvoorbeeld mee te helpen bij invallen en informatie te verzamelen. Ook kunnen ze op verzoek van de Europese Commissie zelf de handhaving van een bepaalde overtreding van de DMA oppakken. Op die manier wordt effectief gebruik gemaakt van de menskracht, kennis en ervaring die er in Europa is. Daarnaast kunnen hierdoor de toepassing van de algemene concurrentieregels en de DMA op de digitale sector gemakkelijker op elkaar worden afgestemd, aldus ACM.

De ACM heeft extra aandacht voor de voor- en nadelen van de digitale economie. Innovatie moet niet worden belemmerd en consumenten moeten zelf kunnen kiezen en met vertrouwen producten en diensten kunnen aanschaffen. De ACM doet hiervoor bijvoorbeeld ook onderzoek naar de Apple App-store. Ook heeft de ACM zich hard gemaakt voor het voorkomen en zo nodig bestraffen van online misleiding van consumenten. Verder is de ACM actief op het gebied van het toezicht op algoritmes samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast komt de ACM met een leidraad die beoogt de leveranciersklem aan te pakken van ICT-leveranciers aan ziekenhuizen. Door middel van handhaving, marktonderzoeken en voorlichting beoogt de ACM de innovatie in de digitale economie te bevorderen en markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst zo meldt ACM.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud