Internet communicatie diensten WhatsApp en Skype vallen onder Telecommunicatiewet

Mona Keijzer (Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat)

24-06-2021 | door: Witold Kepinski

Internet communicatie diensten WhatsApp en Skype vallen onder Telecommunicatiewet

Telefonie- en internetaanbieders moeten consumenten actief gaan informeren wat voor hun persoonlijke situatie de voordeligste tarieven zijn. Dat is één van de onderdelen van een uitgebreide wijziging van de Telecommunicatiewet die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook kan Nederland toezicht gaan houden - net als bij telecomnetwerken – op internetcommunicatiediensten als Whatsapp of Skype wanneer deze uitvallen of worden onderbroken.

De voorgestelde wetswijziging bestaat uit een breed pakket aan maatregelen die overal in de Europese Unie worden ingevoerd in het kader van de zogenoemde EU Telecomcode. Een deel van de maatregelen uit de EU Telecomcode geldt in Nederland al sinds december 2020. Zoals dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben gekregen. Hiermee kan mogelijke misleiding van zakelijke gebruikers beter worden voorkomen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (foto) van EZK: “De vorige uitgebreide herziening van EU-brede telecomregelgeving dateert van meer dan vijftien jaar geleden. Toen hadden we nog nauwelijks draadloze internetcommunicatie. Inmiddels kan snel vast én mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen, worden gezien als basisbehoefte. Daarom is deze modernisering een belangrijke stap. Enerzijds om de belangen van gebruikers beter te regelen. Anderzijds om de inrichting van de daarvoor benodigde infrastructuur wettelijk te borgen.”

Internetcommunicatiediensten gaan onder Telecommunicatiewet vallen
Het begrip elektronische communicatiedienst in de Telecommunicatiewet wordt verbreed. Diensten die alleen via het internet worden aangeboden, zoals Whatsapp en Skype, gaan ook onder de wet vallen. Daarmee krijgen de aanbieders hiervan extra verplichtingen richting gebruikers zoals voldoende beveiliging en een meldplicht bij incidenten. Agentschap Telecom ziet toe op de naleving.

Tarieven die passen bij behoefte consument
Gebruikers – consumenten en zakelijke klanten – moeten door de voorgestelde wijziging altijd een samenvatting van hun contract krijgen. De telecomaanbieder moet een klant actief persoonlijk adviseren over de voordeligste tarieven. Zo voorkomen we dat gebruikers te hoge kosten betalen die niet passen bij hun gebruiksgedrag. Ook wordt het recht op nummerbehoud uitgebreid. Dat gaat ook gelden als je een nummer wil meenemen naar een andere aanbieder nog vóórdat het huidige contract is beëindigd.

Aanleg nieuw infrastructuur beter geregeld
Het wetsvoorstel draagt bovendien bij aan een goede geregelde aanleg van nieuwe infrastructuur. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden voor medegebruik hiervoor van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Ook wordt de positie van overheden hierbij, vaak gemeenten, bij de aanleg verduidelijkt en versterkt door het wetsvoorstel.

Terug naar nieuws overzicht