Equinix: In 2030 volledig klimaatneutraal zijn

Equinix datacenter in Amsterdam

25-06-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Equinix: In 2030 volledig klimaatneutraal zijn

Equinix zet zich in om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit doet het bedrijf via een science-based target (wetenschappelijk onderbouwde doelstelling / SBT) voor emissiereductie in zijn activiteiten en supply chain. Deze ambitie is in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Equinix wil hiermee bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius.

De nieuwe doelstellingen zijn in lijn met de strategieën van Equinix op het gebied van onder meer hernieuwbare energie, groene financiering, overheidsbeleid, ontwerpen en activiteiten. Het bedrijf bouwt daarmee voort op eerder behaalde resultaten op dit gebied. Zo realiseerde het bedrijf al een dekking van meer dan 90 procent hernieuwbare energie voor zijn datacenters van 2018 tot 2020.

Equinix is medeoprichter van het EU Climate Neutral Data Centre Operator Pact en stichtend bestuurslid van het Renewable Energy Buyers Alliance (REBA). Het bedrijf gaf tot dusver 3,7 miljard dollar aan groene obligaties uit voor milieuvriendelijke projecten en zet zich in om in de toekomst milieugericht te blijven ontwerpen en werken. Ook investeerde Equinix in 2020 14 miljoen dollar in de oprichting van een wereldwijd Energy Efficiency Center of Excellence, dat zich inzet om de efficiëntie van al zijn vestigingen te verbeteren.

100% hernieuwbare energie en 50% minder emissie

Equinix streeft ernaar zijn Scope 1- en Scope 2-emissies (direct en indirect afkomstig van elektriciteit) tegen 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Om dit doel te bereiken, zet Equinix in op 100 procent hernieuwbare energie in 2030, waarmee het zijn verbintenis tot RE100 nakomt. Energie-efficiëntiebesparingen, het terugdringen van koelmiddelenverliezen, het geleidelijk afschaffen van koelmiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) en onderzoeken naar het vervangen van dieselgeneratoren met schonere on-site opwekkingstechnologieën kunnen tot extra emissiereducties leiden.

Equinix wil niet alleen zijn wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen halen, maar streeft ook naar klimaatneutraliteit voor zijn Scope 1- en Scope 2-emissies in 2030. Het bedrijf is daarvoor van plan om gebruik te maken van geselecteerde koolstofcompensaties en om relevante innovaties te onderzoeken, waaronder biodiesel, groene waterstof en andere koolstofarme technologieën voor de on-site opwekking van elektriciteit.

Ruggengraat van de economie

Raouf Abdel, EVP Global Operations bij Equinix: "De digitale infrastructuur is de ruggengraat van de huidige economie en stelt mensen in staat om altijd en overal te werken en verbinding te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie en actie essentieel zijn om ervoor te zorgen dat datacenters nog duurzamer worden. Bovendien moeten we de koolstofuitstoot snel verminderen om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. Dat overheden, de sector en onze klanten hier hetzelfde in staan, blijkt wel uit onze recente Global Tech Trends-survey. Hierin is namelijk een toename van de vraag naar meer transparantie in de ict-infrastructuur te zien. Daarnaast is het aantal verzoeken om onze Green Power Reports (GPR's) – de rapporten die klanten in staat stellen om de voortgang te volgen ten opzichte van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen en rapportage-inspanningen – meer dan verdubbeld."

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters