DNB: opkomst Big Tech vereist aanpassingen in financieel toezicht

25-06-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

DNB: opkomst Big Tech vereist aanpassingen in financieel toezicht

De groeiende rol van BigTechs als Google, Amazon, Apple en Facebook in de financiële sector vergt bijzondere aandacht van toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB). Zo moet volgens de DNB de regelgeving worden aangepast aan nieuwe risico’s, moet er een meer Europees toezicht komen met meer samenwerking tussen uiteenlopende toezichthouders, en zullen financiële instellingen stevig moeten worden uitgedaagd op de houdbaarheid van hun verdienmodellen.

Dat zegt DNB in een nieuw rapport over de ontwikkelingen in de financiële sector, ‘Veranderend landschap, veranderend toezicht.’ ‘BigTechs kunnen voordelen brengen, zoals een betere gebruikservaring, een meer innovatieve dienstverlening en een grotere efficiëntie’, aldus Steven Maijoor, de nieuwe directeur Toezicht bij DNB vandaag bij een persbijeenkomst; ‘De grote techpartijen worden actiever in uiteenlopende onderdelen van de waardeketen, zoals in het betalingsverkeer en in andere financiële diensten. Door de digitalisering vervagen grenzen tussen entiteiten die wel en niet onder toezicht staan, en kunnen er ook risico’s ontstaan, bijvoorbeeld in de IT. Ook zet het verdienmodellen van financiële instellingen onder druk.’

Vertrouwen in financiële sector
Daarbij is de digitalisering in het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen door de Covid-19 pandemie. In het nieuwe rapport stelt DNB dat verdergaande digitalisering, nieuwe technologieën en de entree van de grote BigTechs, een heroriëntatie vragen van DNB en andere toezichthouders op de inrichting van het toezicht. Voorop blijft staan dat het vertrouwen in de financiële sector behouden blijft, de financiële stabiliteit wordt gewaarborgd en dat financiële instellingen solide, integer en afwikkelbaar zijn.

Nieuwe risico’s, nieuwe regels
BigTech-ondernemingen creëren, zo stelt het rapport, ook in de financiële dienstverlening waarde door het via platforms bij elkaar brengen van de vraag- en aanbodzijde van uiteenlopende markten. Naarmate meer spelers via het platform opereren en met de inzet van steeds grotere volumes en variëteit aan data, groeit de waarde van het platform voor de spelers in het netwerk. Tegelijkertijd echter nemen de risico’s van concentratie in de dienstverlening, distributie en in data hierdoor toe. Dat noopt tot nieuwe regels in het toezicht op de schakels in de waardeketen, tot nieuwe regels voor distributie en ook tot nieuwe waarborgen dat de consument controle houdt over zijn data.

Meer samenwerking toezichthouders
Tegelijkertijd opereren BigTechs internationaal en zelfs mondiaal, in tegenstelling tot veel traditionele banken en verzekeraars en zelfs tot veel ‘fintech’-ondernemingen. Hierdoor is goed toezicht op de financiële activiteiten van BigTechs veelal alleen mogelijk op internationaal niveau, en moet het toezicht hierop om te beginnen ook meer op Europees niveau worden belegd. Ook dient de platformisering van activiteiten weerspiegeld te worden door meer samenwerking tussen toezichthouders met mandaten op het terrein van bijvoorbeeld cyber security, databescherming, mededinging en financieel toezicht.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter