SAP, Siemens en T-Systems bundelen krachten rondom digitalisering en verduurzaming van industrie

08-07-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

SAP, Siemens en T-Systems bundelen krachten rondom digitalisering en verduurzaming van industrie

In navolging van het Duits-Nederlandse innovatiepact bundelen drie Europese techbedrijven de krachten in de vorm van een ecosysteem ter versterking van de Nederlandse industrie. SAP, Siemens en T-Systems richten zich respectievelijk op applicatiebeheer (IT), operationele technologie (OT) en systeemintegratie. Samen richten de partijen zich op enkele hoofdthema’s uit het innovatiepact: smart industry (industrie 4.0), energietransitie (duurzamere productie) en innovatieve technologieën.

De drie ondernemingen lichten op 6 juli tijdens het kick-off event ‘Together for Industry 4.0’ de samenwerking en de bijbehorende ambities nader toe, met bijdragen van de Duitse ambassadeur en voorzitter van de FME. Door de samenwerking ervaren klanten een beter en sneller resultaat als het om digitalisering vanwege de geïntegreerde benadering van de drie organisaties. De organisaties - zowel complementair als competitief - zijn ervan overtuigd dat de samenwerking ook zal leiden tot oplossingen waar nieuwe standaarden uit voortkomen, waarvan zowel de Nederlandse als de gehele Europese industrie profiteert.

Concurrentievermogen en duurzaamheid

De Nederlandse industrie zoekt naar mogelijkheden voor een duurzame, klimaatneutrale, circulaire economie en moet de komende jaren tegelijkertijd haar efficiency en verdiencapaciteit vergroten. Dit vraagt zowel om verdergaande investeringen in digitalisering als om de noodzaak om samen te werken in nieuwe ecosystemen, zo bleek onder meer uit de Industrie- en Energietop van maart 2021. Op kleine schaal wordt al veel gedaan bij tal van bedrijven, maar de grote omslag om een efficiëntere en duurzamere productie- en logistieke keten te realiseren, blijft vooralsnog uit.

Grote transformatieprojecten duren langer, zijn duurder dan verwacht en leveren niet de beoogde waarde op. De drie techbedrijven willen nu samen het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven versterken door het versneld verbeteren van de time-to-market, productiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Hierbij wordt gebruikgemaakt van datgene wat er in de Duitse thuismarkt al is gedaan op het gebied van industrie 4.0. De onderlinge samenwerking tussen de drie initiatiefnemers is ook nieuw en verloopt op basis van commitment, vertrouwen en waardecreatie. De samenwerking is daarom niet in een contract gegoten, melden de betrokken partijen.

Transparantie en meerwaarde

SAP, Siemens en T-Systems zien de behoefte aan smart factory-oplossingen toenemen. Ook vraagt de markt om meer transparantie van productieprocessen en logistieke ketens. Met het volwassen worden van de technologische componenten van industrie 4.0, zoals industriële IoT (IIoT), 5G campus-netwerken, AI & machine learning en zowel edge als de cloud, kunnen bedrijven meerwaarde halen. De integratie van consultancy, geavanceerde operationele technologie en IT-diensten van de drie samenwerkende bedrijven en het openstellen van hun ecosystemen kunnen de technologieën op maat worden geïmplementeerd en toegepast. Doel is bedrijven te helpen de pilotfase te ontstijgen en met co-innovatie en samenwerking tot het niveau van een concreet, volwassen en schaalbaar businessmodel te komen.

“Klanten verwachten dat kwalitatief hoogwaardige producten snel worden geleverd. Dat vraagt om een optimalisatie van de end-to-end supplychain", zegt Rinse Tamsma, Managing Director SAP Nederland. "Die supplychain moet wendbaar zijn, interactie mogelijk maken en mede door de inzet van Industrie 4.0 de productiviteit verhogen. Ook moet de supplychain zo duurzaam mogelijk zijn ingericht zodat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Wendbaarheid, interactie, productiviteit en duurzaamheid zijn wat ons betreft de vier kernbegrippen. Door samen te werken zetten Siemens, T-Systems en SAP een grote stap in de juiste richting", vervolgt Tamsma. "Door onze producten en diensten geïntegreerd in te zetten, is maatwerk op het gebied van digitalisering binnen handbereik. Op die manier dragen we samen bij aan een hoge klanttevredenheid."

Schaalbaarheid en efficiency

“De coronapandemie heeft nog eens benadrukt dat bedrijven veel belang hebben bij schaalbaarheid en efficiency om tijdig te kunnen anticiperen op een sterk en snel veranderende markt. Ondanks de goede basis gaat dit proces in Nederland momenteel te langzaam, vergelijken we met de andere top innovatieve landen. Niemand kan deze transformatie alleen, daarom zetten we met deze samenwerking een voorbeeld: met onze verschillende achtergronden halen we een stuk complexiteit weg bij onze gezamenlijke klanten en kunnen ze sneller profiteren van de voordelen van digitalisering. Van efficiëntere en zeker ook duurzamere productie met minder productiefouten tot een beter inzicht voor de interne organisatie en klanten wat betreft de logistieke keten. Zo wordt de Nederlandse industrie klaargestoomd voor de toekomst", zegt Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland.

Sake Algra, Managing Director van T-Systems Nederland: “Het vertrekpunt is een open samenwerking om de doelen van de klant te realiseren. Dit betekent dat ook andere partijen flexibel aan het ecosysteem kunnen worden toegevoegd. SAP, Siemens en T-Systems hebben eerder al bewezen succesvol te kunnen samenwerken en bedrijven in een hele waardeketen met elkaar te verbinden. Een recent voorbeeld is Catena-X, waar we al samenwerken om een veilige en gestandaardiseerde data-uitwisseling voor de automobielindustrie mogelijk maken. Wat ons betreft een rolmodel voor andere sectoren."

Terug naar nieuws overzicht