Multicloud wordt steeds vaker standaard werkmodel

13-08-2021 | door: Martijn Kregting

Multicloud wordt steeds vaker standaard werkmodel

De multicloud, ook wel hybride cloud genoemd, vormt in grote en groeiende mate het standaardwerkmodel voor IT-organisaties van elke omvang, in alle geografische regio's wereldwijd en in elke sector. Dat stelt multi-cloud-automatiseringsbedrijf HashiCorp op basis van eigen onderzoek onder ruim 3.000 IT-professionals. Het onderzoek belicht cloud-adoptie, -uitdagingen en -belemmeringen, evenals het effect van de corona-pandemie.

Momenteel geeft driekwart van alle respndenten aan dat hun organisatie een multicloudstrategie heeft ingevoerd, over twee jaar zal dit naar verwachting 86 procent zijn. Iets meer dan de helft van de respondenten meent dat hun multi-cloudstrategie bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. Grotere organisaties zien momenteel de meeste waarde in het gebruik van een multicloud-model.

Digitale transformatie belangrijkste argument

Bij twee derde van de respondenten is digitale transformatie de belangrijkste reden om een mix van cloud-platforms (publiek, privaat) in te zetten. Op de tweede plek staat het vermijden van een vendor lock-in (30%) en kostenbesparingen (28%). Van de drie grote publieke cloud-aanbieders wordt AWS door 88 procent gebruikt. Respondenten verwachten dat hun gebruik van van dit platform in de komende twee jaar gelijk zal blijven. Microsoft Azure staat op twees met 74 procent, Google Cloud dop drie (64%).

Budgetten voor de inzet van cloud-infrastructuur of toepassingen verschillen - niet onlogisch - per bedrijfsgrootte, sector en regio. Van de respondenten geeft 40 procent hier jaarlijks tussen de 100.000 en twee miljoen dollar aan uit, ongeveer een kwart zit hieronder. 18 procent van de organisaties geeft tussen de twee en tien miljoen dollar uit, terwijl het cloudbudget bij 15 procent meer dan tien miljoen dollar bedraagt.

Cloud-budgetten vaak overschreden

Overigens worden budgetten voor cloud-gebruik regelmatig overschreden. 39 procent van de respondenten geeft dit aan, meestal wegens veranderende prioriteiten (29%) of door nieuwe behoeften zoals cloudwerkplekken in verband emt de coronapandemie (21%). Bij iets meer dan de helft van de organsiaties heeft de coronapandemie hun cloudinspanningen iets versneld, bij 9 procent is er sprake van een versnelling van twee jaar of meer.

Security is zowel een stimulans als een belemmering voor de overstap naar multi-cloud. De belangrijkste zorgen op het gebied van cloudsecurity betreffen de bescherming van data en privacy (40%), datadiefstal (33%) en compliance (31%). Andere belangrijke uitdagingen zijn het tekort aan IT-personeels en -vaardigheden (door 26 procent genoemd), gebrek aan tooling en realtime-inzicht (elk 12%).

Terug naar nieuws overzicht
Cloud