NEN-normen voor datacenters vernieuwd

19-09-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

NEN-normen voor datacenters vernieuwd

Twee normen van NEN voor de constructie en beveiliging van datacenters zijn herzien en gepubliceerd. De normen geven richtlijnen voor de constructie en fysieke beveiliging van (gebouwen voor) datacenters. De richtlijnen zijn ingedeeld op basis van classificaties en criteria uit NEN-EN 50600-1 en onderdeel van de Europese normenserie NEN-EN 50600. De twee normen zijn met deze herziening ook beter op elkaar afgestemd.

Datacenters zijn de spin in het web van wat online gebeurt en een belangrijk onderdeel van de Nederlandse infrastructuur. In de Europese normenserie NEN-EN 50600 zijn eisen opgesteld waaraan datacenters moeten voldoen, zodat gegevens veilig worden opgeslagen. De kern van deze normenserie zijn afspraken over de robuustheid van datacenters. Er is beschreven welke beschikbaarheidsklassen er zijn, welke bouwkundige eisen er gelden en welke beveiligingsmaatregelen en systemen er zijn genomen. In de normen is er, behalve de technische aspecten, ook aandacht voor de processen om een datacenter te managen. In deel 4 van de serie wordt aandacht gegeven aan hergebruik van energie en koeling efficiëntie. Twee delen van de Europese serie zijn recent geüpdatet.

Eisen aan gebouwen en fysieke beveiliging

Twee normen uit de NEN-EN 50600-serie zijn geüpdatet:

Normcommissie datacenters

Nederlandse en internationale normen worden ontwikkeld door experts op diverse terreinen en voor het monitoren en verder brengen van de energietransitie zijn standaarden van het grootste belang. In verschillende normcommissies komen deze experts bij elkaar en stemmen de inhoud van de normen af. Voor de normen voor datacenters nemen negen organisaties deel aan de normcommissie ‘datacenters’.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters