Slechts 4 procent overheidswebsites voor iedereen toegankelijk

30-09-2021 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Slechts 4 procent overheidswebsites voor iedereen toegankelijk

Slechts 4 procent van de websites van de Nederlandse overheid is aantoonbaar goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 24 procent voldoet deels en 23 procent heeft eerste maatregelen genomen. Dat blijkt uit de Monitor digitale toegankelijkheid 2021 van 200 OK. 34 procent van de overheidswebsites geeft geen enkele informatie over toegankelijkheid, een jaar nadat wetgeving inging die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toegankelijk voor iedereen te maken.

De toegankelijkheidseisen zijn sinds 23 september 2020 wettelijk verplicht voor Nederlandse overheidsinstanties. Bij de invoering van de wet voldeed slechts 7 procent van de websites, tegen 24 procent nu. Maar slechts 4 procent voldoet aan álle gestelde normen. Dat betekent dat er toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd en dat er daarna maatregelen zijn getroffen om gevonden problemen op te lossen. Een jaar geleden was dit nog 1 procent, aldus de monitor.

200 OK heeft, naar aanleiding van signalen uit het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, de cijfers van het onderzoek dat precies een jaar geleden is uitgevoerd, geactualiseerd. Dit onderzoek is opnieuw gebaseerd op 7.000 overheidswebsites. De gegevens van de websites uit verschillende bronnen, die niet in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl staan, zijn toegevoegd aan het register tot één overzicht.

Gebruik toegankelijkheidsregister groeit

Het gebruik van het register neemt wel toe. Op 22 september 2020 waren er 1.050 verklaringen openbaar die over 1940 websites gaan. Op 20 september 2021 is dit aantal gestegen naar 2909. Daarnaast zijn er 139 verklaringen voor apps aangemaakt. In de toegankelijkheidsverklaringen van websites staan in totaal 4652 webadressen genoemd. Dit is naar schatting tweederde van het totaal aantal webadressen waar overheden verantwoordelijk voor zijn.

Alle provincies hebben hun belangrijkste website geregistreerd in het register van toegankelijkheidsverklaringen. Van 30 gemeenten is geen (openbare) verklaring in het register aanwezig. Van de 30 gemeenten zijn er 27 die op de hoofdwebsite een verklaring hebben staan. Een organisatie is niet verplicht om gebruik te maken van het register. De meeste verklaringen op de websites van 27 gemeenten voldoen niet aan de Europese eis. 3 gemeenten noemen niets over toegankelijkheid.

De afgelopen 2 jaar hebben heleboel overheidsorganisaties geïnventariseerd welke websites onder hun de verantwoording vallen. Veel oude en onveilige websites zijn gesaneerd. Daarnaast vinden overheden met enige regelmaat websites die ze nog niet in het vizier hadden. Dat verklaart ook dat het aantal websites dit jaar niet is af- of toegenomen.

Terug naar nieuws overzicht