Platform Open overheidsinformatie draait na eerste proeven

30-09-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Platform Open overheidsinformatie draait na eerste proeven

Minister Ollongren zegt tegen de Eerste Kamer dat het platform PLOOI draait en de eerste proeven zijn geweest. PLOOI staat voor: Platform Open overheidsinformatie. Het platform zorgt ervoor dat overheidsinformatie makkelijk(er) te vinden is voor iedereen. PLOOI biedt inwoners één centrale vindplaats voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. In samenhang én makkelijk doorzoekbaar. Ongeacht waar op het internet de informatie is gepubliceerd.

Volgens de minister is een van de grootste uitdagingen het aansluiten van alle organen, zoals gemeenten en zelfstandige bestuursorganen. Er wordt hiervoor een plan gemaakt en tegelijk wordt het platform doorontwikkeld.

Ollongren zei dat er sprake is van gefaseerde inwerkingtreding, dus niet alle organen hoeven direct aangesloten te zijn. Wel geldt de Woo dan al voor hen. Op de vragen van de Kamer over de reikwijdte van de Woo antwoordde de minister dat zij het eens is dat de burgers in Caribisch Nederland belang hebben bij een transparante overheid. Ze zegde toe dat in de context van al lopende gesprekken, dit onderwerp zal worden meegenomen.

Voor overheidsorganisaties is PLOOI het een middel om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek. PLOOI ondersteunt organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo) als deze in werking treedt (naar verwachting: 2021). Het platform helpt overheden hun informatie -waar en wanneer dat kan- online beschikbaar te stellen, én draagt bij aan het verbeteren van de vindbaarheid van deze informatie.

Terug naar nieuws overzicht