Centric legt focus op processen en systemen voor overheid, retail en finance

Johan Taams, CEO Centric

15-10-2021 | door: Witold Kepinski

Centric legt focus op processen en systemen voor overheid, retail en finance

Centric heeft het publieksverslag met de jaarcijfers van 2020 gepubliceerd. Hoewel 2020 ook voor Centric in het teken stond van de coronapandemie, bleef de impact op de bedrijfsvoering en het resultaat beperkt. Ondanks een lagere omzet, werd het boekjaar positief afgesloten met een hogere winst dan het jaar ervoor. De omzet over 2020 bedraagt 437 miljoen euro. Hoewel de winstgevendheid gegroeid is, valt de omzet daarmee lager uit dan een jaar eerder. Deels is dat het gevolg van de door de coronapandemie tijdelijk verminderde vraag van klanten naar diensten die Centric levert en deels van uitgestelde investeringen vanwege deze onzekere periode, aldus Centric.

Toch ziet de komende periode er voor Centric goed uit. Ondanks de roerige periode heeft de nieuwe directie belangrijke strategische stappen gezet richting een toekomstbestendige organisatie: zo ligt er een stevige strategische basis, steeg het nettoresultaat naar 14 miljoen euro en is er flink geïnvesteerd om de organisatie verder voor te bereiden op de toekomst.

Met een solvabiliteit van 43 procent is Centric bovendien financieel stabiel, met een goede liquiditeit en zonder vreemd vermogen op de balans. Centric heeft dan ook geen beroep hoeven doen op de steunregelingen van de overheid.

Verbeterde governance
De afgelopen periode heeft Centric gewerkt aan een betere governance met een aantal wisselingen in het bestuur. Zo traden er in 2020 drie nieuwe directieleden aan: Henny Luijrink (CEO), Patrick Rosengarten (CFO) en Louis Luijten (non-executive bestuurder). In 2021 werd de non-executive board verder versterkt met de komst van oud-IBM-topman Peter Mous. Ook startte Louis Luijten begin dit jaar als bestuursvoorzitter na het terugtreden van Centric-oprichter en -eigenaar Gerard Sanderink.

Daarnaast is Johan Taams (foto) per 1 augustus 2021 benoemd als CEO en lid van de board. Taams neemt het stokje over van Henny Luijrink, die dit jaar met pensioen gaat. Met Johan Taams als nieuwe CEO heeft Centric een ervaren bestuurder in huis met jarenlange ervaring in de IT-sector.

Met de wisseling in het management is weer een stabiele basis ontstaan om verder te bouwen aan de toekomst. Zo is Centric gestart met investeren in sleutelprojecten voor een gezonde toekomst, waaronder een herijking van de strategie, een nieuw CRM-systeem en een nauwe partnersamenwerking met Microsoft op het gebied van cloud.

‘Markt- en proceskennis is de parel van onze organisatie’
De komende jaren gaat Centric zich meer onderscheiden op de kennis van processen en systemen binnen de markten waarin het bedrijf sterk vertegenwoordigd is: de publieke sector, retail en financiële instellingen.

Johan Taams: “Diepgaande markt- en proceskennis is echt de parel van onze organisatie. Kennis van bestaande klanten, maar ook de expertise die nodig is voor nieuwe ontwikkelingen, zoals data science, virtual reality en de laatste trends in informatiebeveiliging. Door te blijven investeren in onze medewerkers en klanten gaan we een gouden toekomst tegemoet, daar ben ik van overtuigd.”

Terug naar nieuws overzicht
Software