NTT zet in op een duurzamere en inclusievere toekomst

05-11-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

NTT zet in op een duurzamere en inclusievere toekomst

NTT, een wereldwijde aanbieder van technologische en zakelijke oplossingen, doet een reeks toezeggingen aan om haar CO2-voetafdruk te verkleinen en een verbonden toekomst te creëren die voor iedereen zowel duurzamer als inclusiever is. NTT streeft naar een netto-nul-uitstoot voor al haar activiteiten in 2030 en voor haar waardeketen in 2040. NTT heeft ook als hoge prioriteit om de Global Data Center Division - een operatie van bijna 600.000 m2 in 20 landen en regio's – in 2030 met 100 procent hernieuwbare energie van stroom te voorzien.

Daarnaast is NTT er trots op zich bij de 'Race to Zero' campagne van de Verenigde Naties te hebben aangesloten. Dit volgt op de aansluiting van het bedrijf tot de Business Ambition Pledge for 1,5°C en de toetreding tot het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Deze initiatieven worden beschouwd als de gouden standaard voor klimaatacties door bedrijven. Ze zijn bedoeld om bedrijven te ondersteunen die ambitieuze doelstellingen hebben om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Bijdrage leveren aan duurzamere wereld

Abhijit Dubey, Global Chief Executive Officer van NTT Ltd.: "Als een van de grootste technologiebedrijven ter wereld hebben wij de verplichting om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld. Medewerkers, klanten en partners eisen dat bedrijven doelgerichter gaan werken. Dit is de kern van ons NTT-erfgoed en ik ben er ongelooflijk trots op dat we onze beloftes ten aanzien van een netto-emissieneutrale omgeving en uitgebreidere strategische duurzaamheidsdoelen bekendmaken. Dit is een belangrijke stap voor ons, waar NTT niet alleen technologie zal gebruiken om de wereld duurzamer te maken, maar ook zal inzetten om ver in de toekomst met elkaar verbonden te blijven. We zullen blijven investeren in technologie, mensen en plannen om deze doelen te bereiken."

NTT's strategisch kader is gericht op het versnellen van duurzame en transformationele verandering via drie onderling verbonden pijlers:

Connected Planet:

  • Ontwikkelen van nieuwe en uitbreiden van bestaande samenwerkingen ter versterking van technologische oplossingen gericht op de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen op elk continent waar zij actief is en ter ondersteuning van een positievere toekomst in 2025.
  • Circulaire economie en regeneratieve ontwerpprincipes integreren bij samenwerkingen met partners ten aanzien van activiteiten, toeleveringsketen en klantoplossingen in 2026
  • In 2025 50 procent van zijn werknemers betrekken bij initiatieven voor behoud en herstel in hun lokale gemeenschappen ter ondersteuning van de VN SDG's en VN Decade on Ecosystem Restoration.

Connected Economy:

  • Het portfolio van slimme oplossingen uitbreiden om klanten en partners te ondersteunen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 200 miljoen ton in 2026.
  • Een innovatiefonds voor duurzaamheid, een review boarden een mentorschapsprogramma oprichten om ideeën te ontwikkelen en de impact van klimaattechnologie en duurzame oplossingen te vergroten en ter ondersteuning van de SDG's van de VN.

Connected Communities:

  • Ervoor zorgen dat meer dan 50 procent van het personeelsbestand behoort tot een of meer van de diversiteitscategorieën, zoals geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, sociaaleconomische achtergrond en handicap. Om dit streven kracht bij te zetten, verdubbelt NTT in 2025 de diversiteit van het leidinggevende managementteam, met de nadruk op de aanwezigheid van vrouwen.
  • In 2030 5 miljoen jongeren en kinderen uit kansarme gebieden over de hele wereld digitale toegang en onderwijs bieden om ongelijkheid te verminderen en cruciale vaardigheden en kansen te ontwikkelen voor een connected future.
  • In 2025 haar werknemers in staat stellen en ondersteunen om 1 miljoen uur vrijwilligerswerk te verrichten ter ondersteuning van de initiatieven die de drie onderling verbonden pijlers vormen en ter ondersteuning van de SDG's van de VN.

'Tastbaar verschil maken'

In een reactie op NTT’s beloftes ten aanzien van een duurzame wereld zegt Marilyn Chaplin, Chief Human Resources and Sustainability Officer bij NTT Ltd.: "We weten dat de grootste kans om een positieve impact te realiseren bij onze mensen, onze bedrijfsvoering en onze belangrijkste bedrijfsoplossingen ligt. Dit strategische kader geeft ons een duidelijke richting om een tastbaar verschil te maken in de samenleving, de economie en onze planeet. Het biedt ons ook de mogelijkheid om onze bestaande initiatieven verder te ondersteunen, zoals de Connected Conservation Foundation, die technologie gebruikt om het stropen terug te dringen, en ROBOCEAN, een start-up die de klimaatverandering wil terugdringen door het behoud van zeegras. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met ons getalenteerde en diverse ecosysteem van belanghebbenden om de verandering die we in de wereld willen zien, te helpen versnellen en deze beloftes werkelijkheid te laten worden."

NTT Ltd. maakt deel uit van de NTT Group, die zich heeft gecommitteerd om in 2040 nul-uitstoot te realiseren voor de hele groep inclusief alle dochterondernemingen.

Terug naar nieuws overzicht