NEN draagt bij aan Europese veiligheidseisen voor IoT-devices

07-11-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

NEN draagt bij aan Europese veiligheidseisen voor IoT-devices

De Europese Unie gaat vanaf 2024 als onderdeel van de Radio Equipment Directive (RED) Delegated Act strengere eisen stellen aan apparatuur die onder de RED vallen. Dit zonder onder meer slimme huishoudelijke toepassingen zoals thermostaten, maar ook draadloze apparatuur, mobiele telefoons en WiFi routers. NEN is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzocht om bij te dragen aan de opzet van een implementatiekader in de vorm van een set standaarden. Deze standaarden zullen marktpartijen helpen om aan de digitale veiligheidseisen, zoals gesteld in de nieuwe RED, te voldoen.

Binnen de huidige wet- en regelgeving in de EU, worden op dit moment onvoldoende eisen gesteld aan de digitale veiligheidseisen van deze apparaten. Hierdoor kan veilig gebruik niet worden gegarandeerd.

Uitbreiding digitale veiligheidseisen

Er maken steeds meer apparaten gebruik van een ‘online’ verbinding, hierdoor is de noodzaak om nieuwe eisen te stellen de afgelopen jaren snel toegenomen. Vanaf 2024 wordt daarom de bestaande RED uitgebreid met regelgeving gericht op digitale veiligheidseisen.

Op 30 november 2021 (14.00 – 16.00 uur) organiseert NEN een webinar. Hier wordt toelichting gegeven op de RED Delegated Act door de voorzitter Ben Kokx van Philips. Daarnaast wordt een plan van aanpak besproken om een implementatiekader te kunnen realiseren. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.

Terug naar nieuws overzicht
Security