Kennisinstellingen: Maak Nederland de Europese valorisatie-hotspot

08-11-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Kennisinstellingen: Maak Nederland de Europese valorisatie-hotspot

Nederland moet de 'valorisatie-hotspot' van Europa worden. Dit is een gedeelde ambitie van Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO. Zij lanceerden op 1 november een plan voor het versterken van het nationale valoratisatie-ecosysteem. Het doel hierbij is in 2030 over een valorisatiesysteem te beschikken dat tot de absolute wereldtop behoort.

Wetenschappelijke kennis en innovatie is volgens de betrokken partijen essentieel voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland, Europa en de wereld voor staan. Een sterk nationaal valoratisatie-ecosysteem maakt het mogelijk oplossingen die de wetenschap biedt sneller in de praktijk te brengen. De partijen wijzen er hierbij op dat iedere euro die de overheid investeert in kennis en innovatie, vier euro oplevert. Een voorwaarde hiervoor is een sterk valorisatie-ecosysteem waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven intensief samenwerken, dat zorgt dat wetenschappelijke kennis daadwerkelijk en snel gebruikt kan worden.

Wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De samenleving, het bedrijfsleven, studenten en wetenschappers willen steeds vaker wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen. Het huidige ecosysteem voor deze valorisatie is te klein om die vraag aan te kunnen. Daarom zetten we samen de volgende stap zodat investeringen in kennis en innovatie nog meer opleveren voor Nederland.”

Nederland kan in de tweede helft van het decennium uitgroeien tot dé valorisatie-hotspot van Europa indien de juiste keuzes worden gemaakt. Margriet Schneider, voorzitter NFU: “In 2030 moet Nederland een nationaal valorisatie-ecosysteem hebben dat zich kan meten met de wereldtop. Doordat Nederland een relatief klein land is met een centrale ligging, wetenschap van wereldklasse en een uitstekende infrastructuur, hebben wij een enorme potentie. Die potentie willen we verzilveren.”

Doelen

De betrokken partijen stellen een drietal doelen voor om in 2030 de valorisatie-hotspot van Europa te zijn:

  • Een landelijk Knowledge Transfer (KT) systeem van wereldklasse. De Knowledge Transfer Offices (KTO’s) ondersteunen wetenschappers bij valorisatie door het in kaart brengen van internationale best practices en het invoeren hiervan in Nederland. Kennisinstellingen werken binnen het landelijke KT-systeem samen aan expertise, opleiding en training. Ook maken zij een heldere taakverdeling voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer veiligheid, zorg en duurzaamheid.
  • Het versterken van samenwerking binnen het ecosysteem. Intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, investeerders en bedrijven om startups kan startups ondersteunen, onder meer met uniforme richtlijnen met betrekking tot intellectueel eigendom.
  • Het gericht uitbreiden van de KTO-capaciteit, het versterken van de ondernemende cultuur binnen de wetenschap en het gezamenlijk met alle kennisinstellingen screenen, scouten en ondersteunen van spin-outs op basis van valoriseerbare kennis.

7-jarige regeling

De VSNU, NFU en TO2 stellen een 7-jarige regeling voor. In deze periode kan de bestaande basis verder worden uitgebouwd. De focus ligt hierbij in eerste instantie op het in kaart brengen van benodigde concrete versterkingen, kwaliteitsimpulsen en interventies.

Tegelijkertijd worden kennisinstellingen, regio’s en partners gevraagd hun valorisatieambities concreet te maken. De komende jaren willen de VNSU, NFU en TO2 jaarlijks de activiteiten en resultaten van het valorisatie-ecosysteem monitoren en daarover rapporteren. Het plan is maandag 1 november aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het plan is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht