Datacenterstrategie voorlopig niet op landelijk niveau bepaald

08-11-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Datacenterstrategie voorlopig niet op landelijk niveau bepaald

Gemeenten en provincies houden zeggenschap over de bouw van datacenters. De strategie omtrent de bouw van datacenters wordt voorlopig niet op landelijk niveau bepaald.

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat meldt in reactie op Kamervragen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de Tweede Kamer dat in NOVI kaders zijn opgenomen voor datacenters. "Deze worden samen met provincies en gemeenten verder uitgewerkt. Hiermee geven we invulling aan een landelijke datacenterstrategie", aldus minister Knops.

Kanttekeningen

De minister stelt dat er terecht kanttekeningen worden geplaatst bij het verwelkomen van datacenters door gemeenten. "De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zet erop in dat hyperscale datacenters zich bij voorkeur vestigen op bestaande locaties als Eemshaven en Wieringermeer waar voldoende aanbod is van (hernieuwbare) elektriciteit, waar capaciteit beschikbaar of te verwachten is op het elektriciteitsnetwerk en waar ruimte minder schaars is. De kaders van de NOVI worden samen met provincies verder uitgewerkt", schrijft de minister.

Minister Knops vervolgt: "Decentrale overheden bepalen waar bedrijven gevestigd worden, waaronder datacenters. Zij beoordelen of de vestiging past bij onder andere economische, ruimtelijke, milieu en energetische aspecten. Activiteiten moeten passen binnen de verleende vergunningen en relevante wet- en regelgeving. Verschillende overheden en partijen hebben hier rollen en wettelijke taken in."

Brandbrief

De Dutch Data Center Association (DDA) riep het kabinet eerder in een brandbrief op tot een landelijke strategie voor de vestiging van datacenters. Onder meer om de sector toekomstbestendiger te maken. De DDA noemt de Nederlandse datacentersector essentieel voor de groei van de Nederlandse economie, onder meer door de toenemende digitaliserend en vraag naar datacenterdiensten.

 

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters