Gartner CIO-sessie: ‘Het is onze plicht de business verder te brengen’

09-11-2021 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Gartner CIO-sessie: ‘Het is onze plicht de business verder te brengen’

Onlangs vond weer, dit keer virtueel, de traditionele Nederlandse CIO- en analistensessie tijdens de Gartner IT Symposium/Xpo plaats. Moderator Danny Frietman ging in gesprek met de CIO’s van Equans en de SVB over hun uitdagingen, en besprak die bevindingen met de deelnemende analisten van Gartner.

Britt van den Berg is CIO van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij bekleedt deze functie net twee maanden. Ze zegt: “Het is altijd spannend om ergens nieuw te beginnen. Er liggen hier mooie onderwerpen waar we ons mee bezig houden, zoals modernisering van het AOW-en Kinderbijslag-systeem. Wat ik ook spannend vond is dat ik in mijn vorige rol naast CIO ook directeur IT was. Door deze ervaring kan ik als CIO onze directeur IT bij SVB goed bijstaan. Op die manier is het goed mogelijk de kloof tussen IT en business te dichten.”

De andere deelnemende CIO, Danny de Leeuw werkt bij Equans, dat is voortgekomen uit het recent overgenomen Engie Services. “Het thema van Gartner sluit goed aan bij waar we mee bezig zijn, en mijn eigen opdracht , de transformatie van IT naar een dienstverlener voor de business,. We zitten nu midden in die stroomversnelling.”

Cloud

Gregor Petri is al tien jaar analist op het gebied van cloud, de laatste tijd gespecialiseerd in de industry-cloud. Hij vult aan: “We zien inderdaad dat die rol aan het veranderen is, veel CIO’s moeten zich aanpassen,. Met name de pro-activiteit die verwacht wordt speelt een rol. Je gaat over de grenzen van IT heen wanneer je de business gaat ondersteunen. Je ziet daarbij ook veranderingen in het businessmodel. Het gaat niet meer om technische oplossing, maar om de oplossing in de business.”

De Leeuw herkent dit: “Onze afdeling heeft dan ook niet meer IT in de naam, maar Digital. Het is onze plicht de business verder te brengen. Dat vereist durf. Het is een uitdaging, maar we willen de business ondersteunen. We zijn onderdeel van een ecosysteem, en onze rol schuift daarin op, dat merk je.”

Datastrategie

In dat ecosysteem is data een onmisbaar ingrediënt. Van den Berg: “We hebben een datastrategie bij de SVB, want voor de IT-strategie van de SVB is de informatiehuishouding essentieel. Dat speelt bij de hele overheid. Data moet betrouwbaar zijn, integer, en op het juiste moment beschikbaar. Daar werken we ook bij de SVB aan. Dat vraagt om data gedreven werken en -sturen. Om dat goed te kunnen doen moet je informatie op orde zijn, want nog steeds geldt garbage in-garbage out.”

Ook bij Equans is goede data goud waard. De Leeuw: “Een deel van onze afdeling zit op het gebied van data science. Ik vind dat we daarin de aanjager van het bedrijf moeten zijn om die mogelijkheden op tafel te brengen. Ook ben ik bezig als ambassadeur van dataprivacy, en dan vooral om de kansen te laten zien, niet alleen met het opgeheven vingertje.”

“Wij hebben als organisatie van oudsher enorm veel data, wereldwijd. Daar kun je iets mee op het gebied van data science. Die hebben we dan al jaren in dienst. Maar het is niet eenvoudig om waarde te halen uit die data. Door de ontwikkeling samen met de business komen er allerlei zaken naar voren, die door de business niet echt gezien werden.”

Cloud

Ook cloud staat hoog op de CIO-agenda, maar anders dan een aantal jaren geleden. Van den Berg: “Cloud heeft zeker impact op onze strategie, het wordt nu steeds meer gezien als één van de manieren om de doelen van de organisatie te realiseren. Maar je moet dan wel goed nadenken over zaken als privacy, en de manier waarop je omgaat met leveranciers. Voorkom een vendor lock in, en denk na wat je moet doen als je van een leverancier af wilt komen. Dat heeft weer effect op onze strategie.”

De Leeuw: ”Bij ons hebben we cloud al jaren opgenomen in onze strategie het is een van de manieren om de doelen voor de business te realiseren, zeker voor een wereldwijde organisatie met het hoofdkantoor in Parijs. Het zijn onderwerpen waar je duidelijke keuzes in moet maken.”

Composability

Petri vult aan vanuit zijn expertise bij Gartner: “Wereldwijd zien wij dat de grote cloudleveranciers nu de kant van oplossingen opgaan, en minder de kant van alleen technologie. Grote leveranciers willen een aanbod hebben waarbij de klanten de ruimte hebben flexibel te bouwen op de grote platformen. Dat worden dan eigenlijk ontwikkelplatformen voor digitale toepassingen.”

”Dat gebeurt in toenemende mate in de vorm van bestaand bouwblokken die je kunt inzetten, zodat je niet alles van scratch af aan hoeft te bouwen. Dat is eigenlijk de composability waar we het ook vorig jaar bij IT Symposium uitgebreid over hebben gehad. Daar kijken organisaties wereldwijd naar, waarbij ik in Europa wel de vraag zie dat mensen zich afvragen of de leveranciers niet te groot worden. Het is volgens mij dan wel belangrijk om ervoor te zorgen dat die vraag ons niet gaat vertragen.”

Make or buy

De Leeuw: “Wij zien inderdaad hier ook die make or buy-discussie, en het toenemend gebruik van bestaande modules waarmee je uiteindelijk integrale oplossingen kunt leveren voor de business. We werken volgens duidelijke designprincipes die we met de business hebben afgesproken, Dat zijn duidelijke richtlijnen zonder dat alles helemaal is dichtgetimmerd. Het is de kunst om niet teveel in detail te treden, dat is een delicate balans.”

Van den Berg: “Het is niet meer de vraag of je gebruik gaat maken van de cloud, maar hoe. Bij de overheid speelt wel de vraag waar de informatie van de burger opgeslagen staat. Mag dat in India, mag dat in Amerika? Het antwoord is meestal liever niet, maar je moet er wel een positie over innemen die niet gebaseerd is op wantrouwen.”

Security

En natuurlijk is ook security een belangrijk agendapunt. “We betalen 50 miljard euro uit aan de Nederlandse bevolking”, zegt Van den Berg, “Dit betekent dat we interessant zijn voor cybercirminelen. Informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid is dus iets voor de hele organisatie, niet alleen voor de IT. Zeker niet bij een organisatie als die van ons is dat voor een medewerker in de business relevant. Het is bij ons bijvoorbeeld belangrijk om op dat gebied awareness te kweken, daar doen we veel aan. De komende jaren zullen informatiehuishouding en data gedreven werken belangrijk blijven.”

Terug naar nieuws overzicht