Living on the Edge – effectief databeheer voor de nieuwe economie

Jacco Gunsing

30-11-2021
Deel dit artikel:

Living on the Edge – effectief databeheer voor de nieuwe economie

Onze werkplek is voorgoed veranderd: we werken aan de zogeheten Edge. Vóór de pandemie was de Edge van de onderneming meestal een regionaal kantoor. Maar naarmate onze werkgewoonten veranderen, worden we steeds meer een kantoor op afstand – werkend vanuit verschillende locaties, met een dag of twee op kantoor of bij een klant, en de rest van de tijd -en in deze fase van de pandemie- werkend vanuit huis.

Maar voor zo'n grootschalige verschuiving naar zeer vloeiend, hybride/op afstand werken dienen IT-teams te zorgen voor onmiddellijke toegang tot bronnen, bestanden en applicaties, ongeacht waar de werknemer is. De ontwikkeling van deze dynamische hybride werkmodellen wordt echter vaak gehinderd door ongeziene kosten die uit verschillende richtingen komen.

Denk bijvoorbeeld aan bedrijfskritische applicaties: hun prestaties kunnen worden aangetast als grote hoeveelheden gegevens worden opgevraagd bij een openbare clouddienst. En als de IT-afdeling meerdere bestandskopieën en back-upbestanden in verschillende kantoren moet bijhouden, zit men al gauw door meerdere capaciteitslicenties heen. Ondertussen veroorzaken teams verspreid over de hele wereld die gelijktijdig aan dezelfde datasets werken vaak problemen met latency en file version control, wat rampzalig kan zijn bij een complex ontwerpproject of een grote aanbesteding.

In een herstellende economie moeten organisaties zorgen voor een praktisch hybride werkmodel en voldoende personeel om de toegenomen werklast aan te kunnen. Maar er is ook behoefte aan effectievere strategieën voor databeheer en het optimaliseren van grootschalig werken op afstand. Bedrijven hebben zich netjes aangepast aan de eerste fasen van de pandemie, maar nu er zoveel middelen aan de Edge van het netwerk worden ingezet, moet men slim te werk gaan om deze operaties op langere termijn winstgevender te maken.

Deze verschuiving naar bedrijven die optimaal werken aan de Edge en tegelijk hun kosten willen beheren, wordt versneld door nieuwe cloud-native opslag- en bestandssysteeminfrastructuren die organisaties in staat stellen bestanden op te slaan, te beschermen, te synchroniseren en samen te werken, ongeacht op welke schaal of het aantal wereldwijde vestigingen. Bedrijven kunnen nu gegevens consolideren in meerdere publieke clouds, hun apps moderniseren zonder overhaaste herschrijvingen en snellere applicatieprestaties leveren zonder dat ze worden gehinderd door kosten en capaciteitsproblemen wanneer de vraag terugkeert.

Deze vooruitgang wordt op drie belangrijke manieren bereikt.

Ten eerste stellen deze platforms IT-teams in staat om de kosten van bedrijfs- en opslagprocessen te verlagen door onnodige kopieën van gegevens te elimineren - zonder afbreuk te doen aan hun herstelvermogen na uitval en ransomware. Een Britse liefdadigheidsinstelling migreerde bijvoorbeeld aan het begin van de pandemie naar één wereldwijd, cloud-native bestandssysteem en standaardiseerde de informatie voor 1.500 medewerkers. Medewerkers hebben nog steeds snel toegang tot bestanden, of ze nu thuis werken tijdens beperkingen of flexibel daarna, omdat de edge appliances van het nieuwe platform bestanden lokaal cachen. Bovendien heeft het IT-team tijdrovende processen voor het repliceren van workflow-gegevens of het maken van back-ups naar een secundair datacenter voor noodherstel kunnen afschaffen, waardoor meer ruimte ontstaat voor productiever werk.

Ten tweede standaardiseert cloud-native storage informatie over de hele wereld, zodat teams in wetenschappelijk onderzoek of engineering, evenals organisaties die nieuwe machine learning- en IoT-toepassingen invoeren, kunnen samenwerken aan dezelfde datasets of bedrijfsapplicaties, ongeacht hun locatie en naarmate de activiteiten worden opgeschaald.

Een treffend voorbeeld: een wereldwijd opererend ingenieursbureau dat eerder te kampen had met projectvertragingen omdat eindgebruikers moeite hadden om via WAN toegang te krijgen tot grote ontwerpbestanden, verving haar gegevenssilo's door een wereldwijd opslag- en bestandssysteem. Bedrijfsingenieurs op locaties over de hele wereld hebben nu op LAN-snelheid toegang tot dezelfde bestanden – ze werken aan de Edge, maar nu op een veel productievere manier binnen een virtueel, wereldwijd kantoor.

Ten derde kunnen organisaties dankzij cloud file storage omgaan met ransomware-aanvallen zonder dat de bedrijfsvoering wordt verstoord of losgeld wordt geëist. Met nieuwe cloud-based file storage-systemen kunnen bedrijfskritische bestanden worden 'teruggerold' naar het exacte tijdstop voorafgaand aan een incident en kunnen bestanden snel lokaal worden hersteld. In een wereld waar verspreid werken steeds meer de norm is, weten organisaties dat hun critical knowledge assets veilig zijn voor een aanval of uitval, en dat werknemers hun productieve werkzaamheden veel sneller zullen kunnen hervatten - soms al binnen enkele minuten.

Cloud-native file storage maakt een nieuwe economie mogelijk waarin we aan de Edge kunnen werken, en wel op een dynamischere en winstgevendere manier.

Door: Jacco Gunsing (foto), Regiomanager Nederland en België, Nasuni

Voor meer informatie: Nasuni

Terug naar nieuws overzicht
Cloud