Capterra: Duurzaamheid beïnvloed keuze van de helft van consumenten

26-11-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Capterra: Duurzaamheid beïnvloed keuze van de helft van consumenten

Capterra Nederland heeft gepeild hoe Nederlandse consumenten denken over duurzaamheid, (prijzen van) duurzame producten en duurzaamheidsacties vanuit bedrijven. Van de 958 fulltime en parttime werkende Nederlanders die aan het onderzoek meededen, geeft 51% aan dat duurzaamheidsacties van bedrijven in het algemeen de keuze voor een bepaald(e) product of leverancier bei?nvloeden. Verder hebben consumenten twijfels over de intenties van bedrijven wanneer ze duurzaamheid promoten of zich ervoor inzetten.

Nederlandse consumenten zijn in het algemeen bekend met het begrip duurzaamheid. 99% van de respondenten zegt zeker te weten (50%) of gedeeltelijk te weten (49%) wat duurzaamheid inhoudt.

Daarbij vinden de consumenten het ook belangrijk. Zo geven de respondenten aan dat ze het belangrijk vinden dat duurzaamheid deel uitmaakt van de waarden van een bedrijf (42%) en dat bedrijven zich ook positief inzetten voor het milieu (48%). Maar 15% vindt dit niet belangrijk en denkt dat bedrijven duurzaamheidsacties gebruiken voor marketing- of PR-doeleinden.

Sceptisch over intenties bedrijven

Wanneer er gevraagd wordt naar het belangrijkste doel dat bedrijven voor ogen hebben wanneer ze zich inzetten voor duurzaamheid, wijst de meerderheid van de ondervraagde consumenten (38%) op het promoten van eigen producten. Dat is hoger dan de 33% van de respondenten die gelooft in de drijfveer van een bedrijf om het verschil te maken.

In vergelijking met buurlanden ligt de geloofwaardigheid onder Nederlanders lager. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geloven respectievelijk 39%, 50% en 38% van de ondervraagden in het mogelijk maken van een verandering als belangrijkste doel van bedrijven.

Extra betalen voor duurzame producten

Respondenten is gevraagd voor welk type duurzaam product ze een meerprijs zouden willen betalen. In vier van de vijf voorgestelde categoriee?n zouden de meeste ondervraagde consumenten 10% meer willen betalen. Alleen bij schoonheids- en welnessproducten is dit niet het geval, waar de groep die niets wil betalen het grootst is.

Opvallend is dat de bereidheid om u?berhaupt meer te betalen lager ligt dan in de andere onderzochte landen. De groep Duitse, Franse en Britse respondenten die geen meerprijs wil betalen voor duurzame producten, is in elke categorie kleiner dan die van de Nederlanders.

Dat de prijs nog een obstakel is, zien we terug bij de vraag of duurzame producten een eerlijke prijs hebben. Zo geeft 45% van de Nederlandse respondenten aan dat ze het hier enigszins of absoluut mee oneens zijn.

Bijna helft controleert duurzaamheid niet

Opmerkelijk is dat het merendeel van de respondenten (43%) niets controleert voordat ze een product kopen. In vergelijking met de al genoemde (buur)landen ligt dit percentage aanzienlijk hoger. In Duitsland ligt dit op 29% en in Frankrijk slechts op 6%.

Van de ondervraagde consumenten die wel vooraf controleren, kijkt 34% of de verpakking duurzaam is. Ook geven de ondervraagden aan de ingredie?nten (28%) en het materiaal (27%) te controleren.

Coronapandemie van invloed op koopgedrag bij 49%

Consumenten is gevraagd of ze anders zijn gaan kijken naar hun eigen koopgedrag als gevolg van de coronapandemie. Bijna de helft van de Nederlandse ondervraagden (49%) zegt dat dit absoluut tot een beetje het geval is.

In de andere onderzochte landen is de invloed van de coronacrisis wel aanzienlijk groter. Zo is 67% van de Franse ondervraagden anders gaan kijken naar het eigen koopgedrag. In het Verenigd Koninkrijk geldt dit voor 60% van de respondenten. Dit duidt op een verschil in het effect van de pandemie in onderzochte landen.

Methodologie

Dit onderzoek naar duurzaamheid werd uitgevoerd middels een online enque?te bij een ISO 20252 gecertificeerd platform. Er deden in totaal 958 Nederlandse inwoners aan mee boven de 18 waarvan 460 mannen en 489 vrouwen. Voor de gegevens over Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is gebruikgemaakt van hetzelfde onderzoek met respectievelijk 610, 681 en 703 respondenten. Dit onderzoek liep in de maand juli 2021.

Meer informatie is hier beschikbaar. 

Terug naar nieuws overzicht