Nieuwe digitale services gaan efficiëntie van ondernemingen verbeteren

14-12-2021
Deel dit artikel:

Nieuwe digitale services gaan efficiëntie van ondernemingen verbeteren

In 2025 zal het aantal met het Internet of Things (IoT) verbonden apparaten wereldwijd naar verwachting de 75 miljard bereiken. Er zijn honderdduizenden mobiele werknemers die op deze apparaten vertrouwen. Er is een groot voordeel om te weten hoe goed elk apparaat presteert. Toch accepteren veel organisaties de prijs van het ‘niet weten’ van deze informatie.

In een recent State of Enterprise Mobility-rapport - de derde jaarlijkse editie van dit rapport - meldde 67% van de ondervraagde werknemers dat men maandelijks problemen met mobiele apparaten ondervindt, wat een impact heeft op het vermogen om hun werk te doen. Omdat er een verband tussen de prestaties van mobiele apparaten en de prestaties van werknemers is, moet er meer aandacht worden besteed aan het proactief beheren van zakelijke apparaten en het voorkomen van problemen bij deze apparaten.

Falen is geen optie

Voor IT-afdelingen kan het een uitdaging zijn om MDM-taken (Mobile Device Management) af te wegen tegen de moderniserings- en onderhoudsprioriteiten van andere systemen. Bedrijven die de prestaties van het apparaat proactief proberen te beoordelen, doen dit vaak op een basisniveau en vertrouwen uitsluitend op fysieke inspecties, menselijke besluitvorming en op papier gebaseerde rapportages.

Mobiliteit en productiviteit zijn tegenwoordig echter bijna gelijk aan elkaar. Als een apparaat uitvalt, doet een werknemer dat ook. En de prestaties van mobiele apparaten beïnvloeden de operationele efficiëntie aanzienlijk. Dat is precies waarom proactief MDM een prioriteit moet zijn voor elke organisatie, ongeacht de grootte of branche.

Field engineers van energiebedrijven zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van hun mobiele apparaten om bijvoorbeeld stroomuitval te diagnosticeren en op te lossen. Als mobiele apparaten niet goed werken, kan dit het herstel van een storing vertragen. Dit wordt nog een groter probleem als men uren moeten wachten op IT om de problemen met het mobiele apparaat vast te stellen. Daarom moet elke mobiele medewerker in staat zijn om zelf problemen met het apparaat vast te stellen en te corrigeren zonder tussenkomst van derden. In veel gevallen is een snelle reset van het apparaat alles wat nodig is om opnieuw verbinding te maken met een draadloos netwerk of om de werking van het apparaat te versnellen. Het hebben van een tool op het apparaat die dat kan herkennen en de gebruiker kan instrueren welke stappen men moet nemen om ter plaatse problemen op te lossen, is zeer waardevol.

Als de rapportage een complexer probleem laat zien, kan de gebruiker worden gevraagd contact op te nemen met IT voor hulp of het apparaat naar het servicecentrum te sturen voor reparatie. De teams van het IT- en reparatiecentrum die deze probleemgevallen beheren, kunnen vervolgens het volledige rapport raadplegen om sneller tot een oplossing te komen en de apparaten weer in gebruik te nemen.

Realtime zichtbaarheid van mobiele apparaten verbetert de servicecapaciteit

Innovatieve fabrikanten gebruiken de gegevens die door hun apparaten worden gegenereerd om dashboards te creëren voor de IT- en operationele teams van klanten, evenals voor partners die deze apparaten beheren. Deze dashboards, die nu veelal standaard zijn, geven organisaties de inzichten die ze nodig hebben om mogelijke problemen proactief aan te pakken. Maar ze zijn niet langer uitsluitend gebaseerd op een break-fix-model. Ze zijn veel uitgebreider in hun monitoring en leveren intelligente en meer bruikbare inzichten op dan routinematige onderhoudsprocessen.
IT- en operationele teams kunnen bijvoorbeeld zien wanneer er een hoge mate van ontlading van de batterij is op het apparaat van een werknemer, wat kan duiden op een minder goede batterij. Op hun beurt kan men de gebruiker van het apparaat instructies geven over het verkrijgen van een vervangende batterij, waardoor uitval van het apparaat en de werknemer wordt voorkomen.

Nu veel van deze inzichten worden gegenereerd met behulp van algoritmen, zien we ook een verschuiving naar meer anticiperende strategieën voor het beheer van apparaten. In de loop van de tijd zullen algoritmen die worden toegepast binnen bewakingssystemen van bedrijfsapparaten leren van eerdere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de inzetbaarheid van apparaten, zoals seizoenspieken in het gebruik. Dit kan IT- en operationele teams helpen bij het gezamenlijk voorspellen van verhoogde gebruikseisen die apparaten extra kunnen belasten of potentiële problemen kunnen veroorzaken..

Dit zijn toekomstige factoren die mensen simpelweg niet kunnen waarnemen. En aangezien deze zichtbaarheids- en zorgservices voor apparaten zijn ontwikkelt naar digitale platforms die zowel big data als kleine bruikbare gegevens over de gezondheid van de apparaten van werknemers verzamelen, bieden ze realtime inzichten voor iedereen, ook degenen buiten de IT-suite of in non-analytische rollen. Deze 'wetenschappelijke kristallen bol'-benadering ondersteunt kosteneffectieve en zakelijke besluitvorming, terwijl de nadelen van MDM (en de productiviteit van werknemers) alleen van IT wordt weggenomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is goed om te weten dat traditionele MDM-oplossingen op transacties gebaseerd zijn en alleen gericht op IT-gebruikers. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig betere inzichten en analysemogelijkheden nodig om de essentie van hun activiteiten op mobiele apparaten effectief te beheren.

Een Italiaanse voedseldistributeur en retailer waarmee we samenwerken, gebruikt bijvoorbeeld mobiele Android-computers om efficiënte workflows in zijn winkels en distributiecentra te onderhouden. Zij kunnen het zich niet veroorloven dat apparaten om welke reden dan ook offline gaan. Men gebruikt dus de Zebra VisibilityIQ Foresight-service om op een slimme manier gegevens te verzamelen en te analyseren uit bronnen zoals contracten, reparatie- en managementsystemen en beschikbare MDM's. Verschillende gebruikers binnen de organisatie hebben toegang tot het VisibilityIQ Foresight-dashboard om problemen te identificeren en actie te ondernemen voordat er gevolgen zijn voor de omzet van het bedrijf.

De klant ervaart in feite al een vermindering van 50% van de tijd van de servicedesk samen met een vermindering van 40% van de tijd die het IT-personeel besteedt aan kritieke of onverwachte problemen door over te stappen op een geautomatiseerd proces. Wanneer escalatie naar IT of het servicecentrum nodig is, leiden deze inzichten tot de beste volgende stap. Dit zorgt op zijn beurt voor een hoge efficiëntie, maximaal gebruik van apparaten, een afname van ongebruikte of zoekgeraakte apparaten en een vermindering van het aantal apparaten die worden opgestuurd voor reparatie. Naast het besparen van tijd en geld voor de organisatie maakt deze tool ook IT-middelen vrij om aan andere projecten te werken.

Deze services zijn zo waardevol omdat ze een proactieve benadering van de aankoop en planning van mobiele technologie mogelijk maken. Het verhoogt de betrouwbaarheid van de oplossingen en verbetert de productiviteit van werknemers. Dit alles verbetert vervolgens de klanttevredenheid van de organisatie. Het consistent monitoren van de apparaten helpt ook om milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten en gegevensbeveiligingsrisico's te verminderen, doordat het aantal apparaten dat moet worden verzonden voor reparatie wordt verminderd.

De conclusie

Het is waar dat bedrijven achteraf kunnen leren, maar vooruitziende blikken - en het vermogen om nu te handelen om een toekomstig probleem te voorkomen - zullen ervoor zorgen dat de mobiliteitsoplossingen van organisaties doen wat ze moeten doen: werknemers op het hoogste efficiëntieniveau laten werken. Het aanvullen van MDM met intelligente hulpmiddelen voor 'zichtbaarheid en controle' van zakelijke apparaten is de sleutel tot het helpen voorspellen en het vermijden van de 'vermijdbare' problemen met apparaten die de bedrijfsvoering verstoren en de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Vooruit denken heeft de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over het optimaliseren van de bedrijfsvoering met ondersteunings- en zichtbaarheidsservices.

Door: Steve Mulroy, EMEA Portfolio Marketing, Services, Zebra Technologies

Terug naar nieuws overzicht
Mobility