Zeven op de tien mkb'ers recyclet materialen

16-12-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Zeven op de tien mkb'ers recyclet materialen

Bijna 80% van alle ondervraagde mkb-bedrijven onderneemt acties om te verduurzamen. Een meerderheid van de bedrijven (70%) recyclet op dit moment al materialen, reduceert gebruik van plastic (68%) en gebruikt fairtrade producten (50%). Werknemers nemen het voortouw in de duurzaamheidscampagne. Het ontwikkelen van groene producten is echter geen prioriteit voor bedrijven.

Dit blijkt uit onderzoek van GetApp Nederland, dat heeft onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen mkb-bedrijven hebben geïmplementeerd en hoeveel erin wordt geïnvesteerd. Op basis van de antwoorden van 254 leidinggevenden stelt GetApp vast dat 79% van de mkb-ondernemingen duurzaamheidsmaatregelen treft. Het onderzoek gaat verder met de bedrijven die wel maatregelen treffen.

79% mkb-bedrijven onderneemt acties om te verduurzamen

Van de groep ondervraagde bedrijven die duurzaamheidsacties onderneemt, is 18% hiermee begonnen tijdens de coronapandemie. In het algemeen is het effect van de pandemie op duurzaamheidsplannen van de ondervraagde mkb-ondernemingen wisselend te noemen. Zo heeft 29% meer initiatieven en 32% minder initiatieven genomen. Voor 27% van de bedrijven heeft de pandemie geen invloed gehad op hun plannen.

66% investeert in duurzame maatregelen voor het milieu en 59% in sociale duurzaamheid. Hierbij moet gedacht worden aan gezondheid en sociale gelijkheid, arbeidsrechten en diversiteit en inclusie.

Kosten en energie besparen belangrijkste motieven

Wat zijn in het algemeen de motivaties voor bedrijven om hierin te investeren? Het merendeel (53%) van de ondervraagde mkb-ondernemingen geeft aan dat ze kosten willen besparen. Het besparen van energie komt op de tweede plek met 45%. Een derde belangrijke reden is het vasthouden en motiveren van werknemers. Hierbij speelt de gedachte mee dat een gemotiveerde werknemer tot hogere arbeidsproductiviteit en minder personeelsverloop leidt.

Voor 38% van de ondervraagde bedrijven geldt dat ze tussen de 6% en 10% van het investeringsbudget besteden aan verduurzaming. De groep die tussen de 2% en 5% investeert is met 37% slechts een procent kleiner.

Bijna de helft (48%) heeft ook subsidies of steun van de overheid gekregen voor maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Daardoor is het investeringstotaal eigenlijk groter dan het oorspronkelijke investeringsbudget.

Meerderheid recyclet materialen en reduceert gebruik van plastic

Door de toename aan regels op het gebied van duurzaamheid moeten bedrijven steeds vaker maatregelen treffen. De meerderheid van de ondervraagde mkb-ondernemingen recyclet al materialen (70%) en reduceert het gebruik van plastic (68%). Het gebruik van fairtrade producten volgt met 50%.

Bij 85% van de ondervraagde mkb-bedrijven zijn eigen werknemers met duurzaamheidsinitiatieven gekomen. Meer dan de helft van deze voorstellen (51%) is uiteindelijk ook geïmplementeerd.

Wel is het de vraag wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt, zodra dit soort voorstellen daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Zo blijkt dat bij een kwart (24%) van de ondervraagde ondernemingen niemand verantwoordelijk is op het gebied van duurzaamheid. Bij 27% is er een speciaal team opgezet en bij 23% draagt de HR-afdeling de verantwoordelijkheid. Bij slechts 18% van de bedrijven zijn leidinggevenden verantwoordelijk.

Groene producten ontwikkelen geen topprioriteit

Hoewel 73% van de ondervraagde bedrijven een fysiek product verkoopt, is het maken van een groener product niet een van de drie belangrijkste drijfveren om duurzaam te ondernemen. Slechts 17% van de bedrijven noemt een groener product als een van de drie belangrijkste redenen.

Zeker in vergelijking met de andere zuidelijke landen ligt dit percentage laag. Zo is het ontwikkelen van een groen product met respectievelijk 36% en 32% van de ondervraagde bedrijven in Italië en Frankrijk belangrijker.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd middels een online enquête bij een ISO 20252 gecertificeerd platform. Er deden 254 fulltime of parttime managers (42%), senior managers (28%), executive managers (22%) en eigenaren (9%) van Nederlandse mkb-ondernemingen (met 2-250 werknemers) uit verschillende sectoren mee. Voor de genoemde resultaten uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje is van hetzelfde onderzoek gebruikt gemaakt met respectievelijk 374, 358, 323, 373 en 399 respondenten. Dit onderzoek liep in de maand augustus 2021.

De volledige resultaten en onderzoeksmethodologie zijn op te vinden op het blog van GetApp.

Terug naar nieuws overzicht