Rabobank belicht waarom locatie essentieel is voor IT-bedrijven

23-12-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Rabobank belicht waarom locatie essentieel is voor IT-bedrijven

Ondanks de sterke groei van de afgelopen jaren staat de IT-sector voor een aantal grote uitdagingen. Zo komen bedrijven in de IT-sector maar moeilijk aan goed gekwalificeerd personeel en is een snelle groei niet altijd even gemakkelijk te managen. Om als IT-bedrijf deze uitdagingen het hoofd te bieden, kan de locatie van een bedrijf helpen zo meldt Rabobank in een onderzoek met als titel 'Waarom locatie essentieel is voor IT-bedrijven'.

Dat klinkt paradoxaal: juist voor de IT-sector – met alle state-of-the-art digitale mogelijkheden – zou locatie veel minder een rol moeten spelen. Zo is thuiswerken voor werknemers in deze sector makkelijker dan in andere sectoren aldus de Rabobank

Maar bedrijven functioneren beter in ecosystemen waarin ze intensief samenwerken met andere geclusterde bedrijven en kennisinstellingen en andere instituten. Door de fysieke nabijheid van andere bedrijven kan eenvoudig kennis en ervaring uitgewisseld worden; ook wel knowledge spillovers genoemd. Hoe hoger de dichtheid van bedrijven, hoe productiever en innovatiever ze dus zijn.

Kennis en kunde van naburige (IT-)bedrijven helpt de sector bij bedrijfseconomische vraagstukken; bijvoorbeeld het managen en financieren van groei. Daarnaast trekken regio’s met een hoge dichtheid aan IT-bedrijven een groter en beter aanbod van gekwalificeerd personeel aan waardoor een betere ‘matching’ mogelijk is tussen bedrijven en arbeidskrachten. Ook zijn er meer voordelen van nabijheid tot andere bedrijven, waaronder een gespecialiseerde markt van toeleveranciers.

Lees verder de Rabobank studie waaarin wordt gekeken in welke regio’s de IT-sector zich concentreert, waarom clustering helpt bij het aangaan van de uitdagingen die de sector kenmerkt en tonen we aan dat juist geclusterde IT-bedrijven succesvol zijn.

 

Terug naar nieuws overzicht