Gartner: Datacenter wordt Center for Data

Datacenter wordt Center for Data

David Cappuccio, Gartner-specialist
10-02-2022 | door: Witold Kepinski en Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Gartner: Datacenter wordt Center for Data

Organisaties creëren een hybride werkomgeving met datacenters en (meerdere) cloudplatformen plus in toenemende mate dataverwerking aan de randen van het netwerk (edge computing). Gartner-specialist David Cappuccio ziet dat ‘hybrid’ een blijvertje is. “Veel data zal in de edge ontstaan, maar een subset komt in het datacenter om daar te worden verwerkt. Het datacenter wordt een Center for Data.”

Cappuccio werkt 28 jaar voor Gartner. Zijn huidige titel is VP & Distinguished Analyst, Chief of Data Center Research. De laatste twaalf jaar heeft het intelligente datacenter zijn volledige aandacht. Met de opkomst van cloud en edge computing verandert de rol van het datacenter. En daarmee ook de inrichting ervan. Hij ziet eveneens dat de samenleving eisen gaat stellen aan datacenters; vooral het energieverbruik staat vaak ter discussie. Hoewel wereldwijd slechts twee procent van alle elektriciteit door datacenters wordt geconsumeerd.

“Tien jaar geleden lag Power Usage Efficiency (PUE) bij iedereen op het puntje van de tong. Maar nu hoor je er niet veel meer over. De meeste commerciële datacenters zitten wel op een PUE van 1,3; dat is best goed. Wat nu op de agenda staat, is WUE: Water Usage Efficiency. Veel datacenters gebruiken zoet water voor koeling. Er is evenwel een beperkte hoeveelheid zoet water beschikbaar. Vooral in Californië en het Midden-Oosten heeft dit onderwerp veel aandacht”, vertelt Cappuccio.

In het verlengde van dit onderwerp ziet hij dat DCIM (Datacenter Infrastructure Management) weer aan belang toeneemt. “Niet zozeer om het energieverbruik goed te regelen, zoals het jaren geleden werd gepositioneerd, maar met name om in kaart te brengen welke apparatuur een organisatie in gebruik heeft. Vooral belangrijk in een hybride omgeving.”

Hij ziet dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. “Zeker bij colocatie-afspraken wordt gekeken naar het stroom- en waterverbruik van de datacenter-aanbieders.”

Overigens komen die vragen over duurzaamheid en energieverbruik meestal niet van de IT-managers, omdat die de elektriciteitsrekening niet betalen. “De meeste vragen hierover komen van de CFO”, zegt Cappuccio.

Directietafel

De analist constateert dat bestuurders van grote organisaties het belang van data voor hun bedrijf inzien. En daarmee dus ook het belang van een goed werkend datacenter. “Maar als je bedenkt dat over vijf jaar zestig procent van alle data in de edge ontstaat, dan moet je nadenken over de rol van het datacenter. Wat houd je in de edge, welke data verhuis of kopieer je naar het datacenter? Welke data is er in de cloud en vervolgens hoe brei je alles aan elkaar? Heb je genoeg kennis om API’s te ontwikkelen en te gebruiken? Kan ik de cloud-principes toepassen in het eigen datacenter. Dat zijn niet alleen onderwerpen waar de IT-manager een antwoord op moet formuleren; daar moet het algemeen management zich ook over buigen. Dit hoort thuis aan de directietafel.”

Cappuccio houdt de trends in de gaten van Fortune 2000-bedrijven en overheden. Zij hebben de datacenters. “Ik krijg tegenwoordig vaak de vraag waarom ze eigenlijk bezig moeten zijn met datacenters. Ze zijn een bank, een handelshuis, noem maar op; geen IT-organisatie. Een grote groep wil er dan ook vanaf, zij verhuizen workloads naar een colocatie; die markt groeit snel. Maar er zijn ook organisaties die hun eigen datacenter willen blijven houden. Daar zie je drie trends. Als eerste willen ze hun datacenter optimaliseren. Meer computerkracht per vierkante meter realiseren. Workloads verschuiven. Een bepaalde kern blijft in het eigen datacenter, maar er gaan ook workloads naar de cloud, naar de edge. De vraag is dan hoe efficiënt ze met de workloads kunnen omgaan, qua energieverbruik bijvoorbeeld. Ze willen geen nieuwbouw, maar toch nieuwe applicaties kunnen toepassen in hun datacenter; hoe doe je dat? De derde trend is dat ze kijken naar nieuwe technologieën, zoals waterkoeling. Overigens hangen deze drie trends heel nauw samen.”

Personeel

Bij alle vraagstukken en de veranderende rol van het datacenter treedt een belangrijke vraag op de voorgrond: Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel hiermee om kan gaan? En kan ik wel de geschikte mensen vinden?

“De IT-medewerkers moeten kunnen werken met die nieuwe, verspreide infrastructuur. Je ziet dat er kleine teams ontstaan die zich buigen over bepaalde workloads. Bij welke aanbieder kan je die het beste onderbrengen, welke tools gebruik je voor de migratie, welk gereedschap voor monitoring moet je inzetten? Belangrijk is dat je het personeel traint voordat je met de migratie begint. Vervolgens krijg je hetzelfde proces met een andere workload. Je vormt weer een kleine groep die daar verantwoordelijk voor is”, legt Cappuccio uit.

De analist ziet dat leveranciers drukdoende zijn tools te ontwikkelen om die hybride omgevingen goed te monitoren en te kunnen beheren. Het gaat erom de samenhang binnen de netwerken te visualiseren. “Als je dat voor elkaar hebt, dan kun je voorspellende analyses uitvoeren. Tijdig inzien of een bepaalde dienst gaat uitvallen en regelen dat de service op een andere manier doorgang vindt.”

Hij vertelt dat Gartner onlangs een onderzoek heeft gedaan naar deze ‘digital platform conductor tools’. “In een nieuwe markt zie je dat er heel veel producten ontstaan, die vaak niet met elkaar overweg kunnen. Dat gebeurt keer op keer in de IT-industrie. Juist daarom hebben we dat onderzoek gedaan; om helderheid te verschaffen. Om te laten zien hoe je data die je al hebt verzameld kunt gebruiken met de nieuwe tools om de workloads beter te beheren.”

Auteurs: Witold Kepinski en Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter