ACM en AT brengen veiligheid van domotica in kaart

25-02-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

ACM en AT brengen veiligheid van domotica in kaart

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Agentschap Telecom (AT) gaan onderzoeken of slimme apparatuur voor thuis digitaal veilig zijn en na aankoop blijven doen wat is afgesproken en mag worden verwacht. Ook wordt in kaart gebracht in hoeverre fabrikanten klanten hierover voldoende informeren.
 
Het onderzoek is specifiek gericht op domotica. Denk hierbij aan slimme rookmelders, smart-TV's en slimme thermostaten. Het aanbod van dergelijke producten groeit snel. Met het onderzoek brengen de ACM en AT in kaart in hoeverre fabrikanten de regels die van toepassing zijn naleven. Ook kijken de partijen in hoeverre fabrikanten zijn voorbereid op aanstormende nieuwe regelgeving.

Nieuwe richtlijnen

Het daarbij onder meer om de nieuwe Richtlijn levering digitale inhoud, en het vervangen van de Consumentenkooprichtlijn door de Richtlijn verkoop goederen. Ook blijven de Richtlijn prijsaanduiding producten, de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de Richtlijn consumentenrechten van toepassing. Deze drie richtlijnen zijn allen gemoderniseerd op basis van de Moderniseringsrichtlijn. De ACM houdt hierop toezicht.

Daarnaast is de Radioapparatenrichtlijn aangepast. In deze richtlijn staan eisen waaraan apparaten die draadloos communiceren moeten voldoen. Onder meer op het gebied van gezondheid, elektrische veiligheid en ongestoord gebruik. Vanaf medio 2024 zijn ook digitale veiligheidseisen van toepassing op apparaten die met internet kunnen worden verbonden via bijvoorbeeld 4G of 5G, WiFi, Bluetooth of Zigbee. De AT houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.

Updates

Dat een slim apparaat digitaal veilig moet zijn, betekent onder meer dat verkopers functionaliteits- en beveiligingsupdates voor de software moeten aanbieden en gebruikers moeten informeren over de beschikbaarheid hiervan. Ook moeten verkopers duidelijk maken wat de gevolgen zijn indien updates niet worden geïnstalleerd. "Dit moet ten minste zo lang als bij de aankoop is afgesproken en afhankelijk van het apparaat kan die termijn zelfs langer duren. Bij overtredingen kunnen sancties opgelegd worden", schrijft de ACM.

“Om goede aankoopbeslissingen te kunnen maken is het belangrijk om de slimme apparaten met elkaar te kunnen vergelijken en goed te begrijpen wat ze doen. Daarom onderzoeken we ook of consumenten hierover de juiste informatie krijgen”, zegt Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM. “Wie er een heeft gekocht, moet ervan op aan kunnen dat het apparaat doet wat ervan mag worden verwacht en wat bij de aanschaf is afgesproken. We onderzoeken daarom ook in hoeverre aanbieders van slimme apparaten dit waarborgen.”

Terug naar nieuws overzicht