Belastingdienst: Nieuw Centrum voor Veiligheid en Digitalisering creëert synergie

25-02-2022 | door: Johan van Leeuwen
Deel dit artikel:

Belastingdienst: Nieuw Centrum voor Veiligheid en Digitalisering creëert synergie

Vorig jaar oktober ging het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) van start. Daar bundelen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten. Namens twee van de betrokken organisaties, Saxion Hogeschool en de Belastingdienst, vertellen René Westra en Maarten Bles over de doelen en de ambities.

René Westra (Directeur Veiligheid en Digitalisering bij Saxion Hogeschool) is één van de drijvende krachten achter het CVD. “Het begon als een initiatief van de Universiteit Twente, de Politieacademie, de gemeente Apeldoorn, Saxion Hogeschool, ROC Aventus en de Koninklijke Marechaussee. Het doel was een centrum te starten voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van veiligheid en digitalisering.”

Apeldoorn
Het CVD is een samenwerkingsverband en krijgt een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Westra: “Maar het wordt geen bedrijfsverzamelgebouw. We willen meer. Synergie creëren, vooral.”

Het CVD ging afgelopen oktober officieel van start. Nadat de eerste plannen waren gemaakt speelt oud-politicus Lodewijk Asscher als aanjager een belangrijke rol. Apeldoorn is het epicentrum: een groot deel van de initiatiefnemers en partners is daar gevestigd. Westra: “In Apeldoorn zitten veel landelijk en internationaal opererende organisaties van hoog niveau, zoals onder meer de Belastingdienst, Achmea, het Kadaster, KPN en Saab Nederland.” Maarten Bles (Afdelingshoofd Mens & Organisatie IV bij de Belastingdienst) vult hem aan: “Waar ze in Wageningen bijvoorbeeld goed zijn op het gebied van food en in Nijmegen in gezondheidszorg, willen we in Apeldoorn een hotspot zijn op het gebied van veiligheid en digitalisering. We willen daarin de beste zijn.” Maar het kenniscentrum is geen Apeldoorns feestje, laat Westra duidelijk weten. “We willen nationale impact hebben. Waar mogelijk gaan we graag kenniscoalities aan.”

Het CVD heeft op dit moment vier focusgebieden, vertelt Westra. “De eerste is ‘kritieke data en infrastructuur’. Het beschermen van de kwaliteit van data is essentieel voor het opereren van een organisatie. Nummer twee is ‘actiegerichte informatie’, oftewel het vergroten van de klassieke en digitale veiligheid met behulp van data. Punt drie is ‘cyberweerbaarheid’. Hoe ga je veilig en verantwoord met digitale systemen om? Het laatste focusgebied is ‘learning communities’. We willen kennis met elkaar gaan delen om samen slimmer te worden.”

Elkaar versterken
Westra vertelt over de rol die het CVD voor zichzelf ziet. “Denk aan een docent vanuit de praktijk die bij ons onderwijs komt geven. Of aan studenten die zich buigen over een praktijkopdracht op het terrein van digitale veiligheid van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Organisaties worden ermee geholpen en studenten en docenten kunnen ervaring opdoen die ze anders niet zouden hebben.” Bles: “We willen ook groepen op gaan zetten waar mensen vanuit meerdere invalshoeken aan bepaalde thema’s werken. De verschillende betrokken partijen zijn geen concurrenten van elkaar en kunnen elkaar juist daarom versterken op inhoudelijk niveau.”

Na een paar maanden zijn de eerste concrete initiatieven een feit. Bles: “Er is nu een leergang Digitale Transformatie samen met de Universiteit Twente en Achmea. Doelstellingen voor de komende tijd zijn onder meer het inzetten van gastdocenten vanuit het bedrijfsleven en het organiseren van kennissessies voor een breed publiek. Bles: “We hebben ook de ambitie dat verschillende veiligheidsorganisaties, kennis met elkaar gaan delen.”

Veel voordelen
Voor de Belastingdienst biedt meedoen aan het CVD veel voordelen, vertelt Bles. “We gaan daar kennis halen, maar zeker ook brengen. We zijn één van de grootste IT-bedrijven van Nederland. In Apeldoorn hebben we een IT-tak met ongeveer 2.500 medewerkers, landelijk zijn dat er ruim 3.000. We hebben een interessante maar complexe inrichting. Daarom is er een constante behoefte aan goed en betrokken personeel. In Apeldoorn zit een belangrijk deel van die populatie, dus we zijn erbij gebaat dat die plaats interessant is voor studenten en jonge mensen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd bij een organisatie zoals die van ons iets hoger. Als je dat kunt combineren met talentvolle studenten dan kunnen er heel mooie dingen ontstaan. Ik vind het ook erg belangrijk dat onze medewerkers de juiste kennis kunnen verzamelen om hun werk goed en met plezier te kunnen blijven doen. Ook daarin zien we een belangrijke rol voor het CVD.”

Saxion is al even enthousiast. Westra: “Een hogeschool wil praktijkgericht onderwijs en onderzoek in kunnen vullen. We hebben de ambitie om echt een bijzondere hogeschool te zijn, behorend bij de top van Nederland. We zaten tot dusverre vooral in Enschede en Deventer, met twee opleidingen in Apeldoorn. Daar willen we uitbreiden. Veiligheid en digitalisering is als thema iets dat bij uitstek in Apeldoorn past. Dit is goed voor onze studenten, onze docenten en onderzoekers, maar ook voor onze positie in de regio Apeldoorn. Het is fijn om daarin te kunnen samenwerken met bedrijven en anderen organisaties bij wie innovatie en praktijkgerichtheid belangrijke thema’s zijn. Van een grote organisatie zoals de Belastingdienst kunnen we veel leren.”

Samenwerken met Security Delta
Er is veel belangstelling van partijen om aan te sluiten, merkt Westra. “Sinds het nieuws van de opening krijgen we veel verzoeken, ook vanuit de Randstad. Dat is mooi om te merken, je ziet dat er veel behoefte is aan een initiatief zoals dit. Maar je moet jezelf niet overeten. We organiseren het zorgvuldig.”

De vergelijking met Security Delta, gevestigd in Den Haag, ligt voor de hand. Maar de twee samenwerkingsorganen bijten elkaar zeker niet, vertelt Westra. “We zijn absoluut geen concurrent. Sterker nog: we werken samen en we zijn zelfs eerder lid van HSD geworden. Zij hebben andere doelstellingen: meer internationaal en beleidsmatig, met een oriëntatie op de politiek in Den Haag. Wij zijn meer praktijkgericht en georiënteerd op de samenwerking met de partners op het terrein van onderwijs en onderzoek en zeker ook de maatschappelijke uitdagingen rondom het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.”

Het CVD is ambitieus: Westra: “We doen dit niet zomaar, niet voor een paar jaar. We kijken zeker vijftien jaar vooruit.” Bles: “Ik kijk nog veel verder dan vijftien jaar. Dit is gewoon iets dat gaat blijven. In deze tijd is het CVD een heel belangrijke ontwikkeling.”

Auteur: Johan van Leeuwen

Terug naar nieuws overzicht
Security