ROC Mondriaan en MBO Bonaire met elkaar verbonden via live online leeromgeving

28-02-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

ROC Mondriaan en MBO Bonaire met elkaar verbonden via live online leeromgeving

ROC Mondriaan in Den Haag en de Scholengemeenschap Unit MBO op Bonaire zijn sinds vrijdag 25 februari met elkaar verbonden via het concept ‘Classroom of the Future’. Met dit concept wordt een live online leeromgeving gecreëerd tussen de twee opleidingsinstituten. Deze verbinding zorgt voor dat Bonaire toegang krijgt tot kennis die voorheen niet op het eiland beschikbaar was. Om de ‘Classroom of the Future’ te illustreren gaan studenten in Den Haag en Bonaire een live Cybersecurity Challenge met elkaar aan en demonstreren ze daarmee de mogelijkheden van het ‘les-op-zeer-lange-afstand’-lokaal. De verbinding tussen Den Haag en Bonaire overbrugt een afstand van bijna 8.000 km.

Het onderwijsconcept ‘Classroom of the Future’ is opgezet om het ICT-beroepsonderwijs op Bonaire te versterken en kennis beschikbaar te stellen die voorheen niet toegankelijk was. Er zijn lokalen ingericht met apparatuur om de live verbinding tussen Nederland en Bonaire te realiseren. Ook wordt er online over en weer lesgegeven, samengewerkt tussen studenten in Nederland en Bonaire en overlegd tussen docenten van beide scholen (teach-the-teacher). Daarnaast is er een docent van ROC Mondriaan gedetacheerd naar Bonaire.

Samenwerking

Cisco is samen met Axians verantwoordelijk voor de inrichting van de lokalen in Den Haag en Bonaire. De lokalen zijn, gesponsord vanuit het Digitale Versnelling Nederland-programma, voorzien van Webex video schermen zodat een docent op beide locaties tegelijkertijd les kan geven en docenten kunnen worden getraind. Ook stelt Cisco via zijn Networking Academy (NetAcad) IT-opleidingen beschikbaar.

Sebastiaan Bliemert is als schooldirecteur van de School voor ICT van ROC Mondriaan één van de drijvende krachten achter het project. “De samenwerking met Cisco en Axians is fantastisch en voorwaardelijk voor het slagen van dit unieke onderwijsconcept. Samen met de Unit MBO van SG Bonaire inspireren en versterken we elkaar met één gezamenlijke doelstelling: het versterken van het ICT-beroepsonderwijs en het opleiden van gekwalificeerd personeel op Bonaire. En… we gebruiken deze ervaringen om een impuls te geven naar de andere eilanden en daarbuiten", zegt Bliemert.

Economische en sociale impact

Rik Bleeker, verantwoordelijk voor het NetAcad programma binnen Cisco, is buitengewoon trots op deze onderwijsontwikkeling: “Dit is een uniek project. Het is een mooi voorbeeld waar onderwijsvisie, techniek en publiek-private samenwerking samenkomen om economische en sociale impact te realiseren. Met Cisco’s Networking Academy (NetAcad) programma dragen we bij aan scholing in de IT en via onze collaboration tool Webex kunnen we remote onderwijs tussen Bonaire en Den Haag mogelijk maken. (Inter)nationaal is dit de start van een concept waarbij docenten vanuit de ‘Classroom of the Future’ meerdere scholen wereldwijd tegelijkertijd kunnen bedienen, en daarmee naast het aanbieden van scholing ook de vacaturedruk sterk kunnen verminderen.”

Hendrik Visser, Senior Clientmanager Education: “Met ROC Mondriaan hebben wij een lange relatie, het is voor ons dan ook meer dan logisch om een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Axians is de sparringpartner voor de studenten die zelf de ‘Classroom of the Future’ realiseren.  Als Cisco’s NetAcad partner realiseren wij ook fijne stageplekken voor het onderwijs. Deze stagiaires dragen tevens bij aan het realiseren van het nieuwste software defined netwerk bij ROC Mondriaan.”

ICT-opleiding 2.0 op Bonaire

Met ingang van augustus 2020 startte op Bonaire de ICT-opleiding Systems and Devices, allround (N3) en expert (N4) en werd over de zeeën heen samengewerkt door beide scholen. Echter met het ontwikkelen van de ‘Classroom of the Future’ lijkt het alsof je tijdens de les gewoon met elkaar op één plek bent, terwijl je bijna 8000 km van elkaar verwijderd bent. “Het is nu ICT 2.0!”, zoals één van de studenten het noemt.

Bedrijven op Bonaire hebben grote behoefte aan gekwalificeerde ICT-ers op mbo-niveau. Een opleiding op dat niveau ontbrak op het eiland waardoor jongeren na hun vo-opleiding vertrokken om verder te studeren. Door het aanbieden van een ‘state of the art’ ICT- opleiding zijn de jongeren niet meer genoodzaakt het eiland te verlaten en kan tegelijkertijd worden voldaan aan de wensen van het bedrijfsleven. Op dit moment volgen 36 studenten het eerste en tweede leerjaar van de BOL-opleiding (school&stage) en 9 studenten zitten in leerjaar 2 van de BBL (werken&leren).

Trots

Liset de Keijzer, unitdirecteur van MBO Bonaire is trots en blij met wat tot stand is gebracht: “MBO Bonaire biedt studenten de mogelijkheid om in hun eigen cultuur mbo-opleidingen te volgen die modern en up to date zijn en voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. We doen dit in een kleinschalige omgeving met veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Een groot voordeel is dat studeren op Bonaire veel goedkoper is dan in Nederland omdat je geen collegegeld hoeft te betalen!”

Lute Berends, diensthoofd Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO/CN): “De wereld wordt steeds digitaler. Dat gaat maar door. Informatie moet altijd, overal en voor iedereen gelijk beschikbaar zijn. En een beetje snel en gemakkelijk als het kan. RCN heeft MBO/IT daarom hard nodig om haar digitale doelstellingen te kunnen halen.”

Reynolds (Nolly) Oleana, diensthoofd OCW in Caribisch Nederland: “Dankzij de actieve samenwerking tussen MBO Bonaire, ROC Mondriaan, Cisco en Axians wordt hier op Bonaire een hoogwaardige ICT-opleiding aangeboden. Dit biedt mooie kansen voor onze jeugd om zich op hun eigen eiland te ontwikkelen tot professionals met uitstekende carrièremogelijkheden.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie