Half miljoen documenten per ongeluk vernietigd door Albert Schweitzer ziekenhuis

21-03-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Half miljoen documenten per ongeluk vernietigd door Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft onbedoeld documenten uit de medisch dossiers van circa 212.000 patiënten vernietigd. De gegevens zijn onbedoeld overschreven. Het gaat onder meer om verwijsbrieven, onderzoeksresultaten of aantekeningen van de behandelaar. In totaal zijn circa 513.000 documenten verloren gegaan.

Dit maakt het Albert Schweitzer ziekenhuis bekend op zijn website. De verwijderde stukken dateren in alle gevallen van voor september 2017 en zijn sindsdien niet meer gebruikt bij de zorg aan de patiënt. Het ziekenhuis voldoet hiermee niet aan zijn zorgplicht; medische dossiers moeten twintig jaar bewaard blijven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beschouwt het te vroeg verwijderen van de dossiers als een datalek.

Alle patiënten om wie het gaat worden vanaf maandag 21 maart per e-mail en het online patiëntportaal MijnASz op de hoogte gebracht van het datalek. Het ziekenhuis benadrukt dat de gegevens niet zijn uitgelekt en nooit in verkeerde handen zijn geweest, maar zijn vernietigd. Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security