Interxion: We willen veranderende IT-behoeften duurzaam faciliteren

Enrico de Boer, Director Sales & Marketing bij Interxion

25-03-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Interxion: We willen veranderende IT-behoeften duurzaam faciliteren

Datacenters vormen een steeds belangrijker onderdeel van de IT-architectuur. Organisaties zijn sterk afhankelijk van online diensten die datacenters mogelijk maken. Digitalisering heeft echter niet alleen een economisch belang. Veel online diensten zijn noodzakelijk voor het draaiend houden van de maatschappij. Datacenters huisvesten vele onmisbare digitale toepassingen, zoals essentiële diensten van bijvoorbeeld ziekenhuizen, politie en universiteiten. Zomaar een datacenter kiezen voor een oplossing is niet de juiste weg om te bewandelen, meent Enrico de Boer, Director Sales & Marketing bij Interxion (onderdeel van Digital Realty). “Je moet kijken naar het type datacentrum, en of het toekomstvast is voor jouw soort business en die van je klanten.”

Tegelijkertijd pleit De Boer ervoor om de ontwikkeling van datacenters in Nederland tot een vast onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de overheid te maken. “Zo kan onze sector toekomstbestendig meegroeien met de digitalisering van Nederland.”

Interxion telt 13 datacentra in Nederland, maar heeft ook een mondiale reikwijdte met ruim 290 datacentra in 25 landen onder de vlag van Digital Realty. Deze datacentra bieden de basis voor PlatformDIGITAL, waarmee Interxion/Digital Realty kanaalpartijen en eindgebruikers een toekomstvaste IT-infrastructuur willen bieden.”

“Je weet als organisatie nooit zeker wat over een paar jaar je IT-behoeften zijn”, weet De Boer. “PlatformDIGITAL is erop gericht om waar ter wereld ook, wanneer dan ook, die wisselende behoeften in te vullen. Voor organisaties afzonderlijk en voor allerlei samenwerkingsverbanden die virtueel en fysiek in onze datacentra bij elkaar komen.”

Daarom zit Interxion volgens De Boer met haar datacentra altijd bovenop de internetknooppunten, biedt het maximale connectiviteit en toegang tot welke public cloud dan ook: drie kernpunten in de datacenterstrategie die samen met PlatformDIGITAL het profiel van de datacenteraanbieder vormen en waarmee de onderneming, als belangrijk onderdeel van het IT-pallet, inspelen op business- en maatschappelijke trends mogelijk maakt.

Datacenters brengen bedrijven samen
Eén van die trends is dat data waarmee organisaties hun business ondersteunen, zich niet alleen meer in het bedrijfsnetwerk bevinden. “Steeds meer zie je data van binnen en buiten het bedrijf samenkomen, vaak als gevolg van samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Die samenwerking wordt gefaciliteerd in datacentra, waar de data fysiek bij elkaar komt.”

Technologie en trends zoals AI, IoT en edge computing, maken het creëren en bundelen van die data mogelijk, evenals het komen tot nieuwe informatie. Ook daarvoor bieden datacentra de basis, meent De Boer. “Wanneer organisaties met AI of IoT beginnen, hebben ze meer dan computingcapaciteit nodig. Daarvoor heb je die toekomstvaste infrastructuur – datacentra en netwerken - nodig die bijvoorbeeld AI- of blockchain-toepassingen kan ondersteunen. Die toekomstvaste infrastructuur slaat overigens ook op de panden en hun omgeving. Voor zware AI-toepassingen heb je enorm veel rekencapaciteit nodig, zwaardere servers die extra koeling vergen.”

Zo werkt Interxion/Digital Realty samen met partijen zoals Graphcore, een Britse producent van halfgeleiders die Intelligent Processing Units ontwikkeld specifiek voor AI-toepassingen. “Die functionaliteiten bieden we dan weer aan onze klanten aan. Zo ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, waarmee er uiteindelijk hele ecosystemen aan organisaties tot stand komen: communities of interest die samen tot betere resultaten komen.” Zo worden de functionaliteiten en mogelijkheden van PlatformDIGITAl voortdurend verbreed en verdiept.

Inspelen op nieuwe trends
Op het gebied van functionaliteiten speelt Interxion naar zeggen van De Boer ook in op nieuwe trends zoals hybride werken. Hiervoor biedt de datacenteraanbieder onder meer Interxion Cloud Connect. De afgelopen twee jaar moesten organisaties en hun IT-aanbieders veel spreekwoordelijke kolen op het vuur gooien om de onderliggende infrastructuur continu geschikt te houden voor het grote aantal thuiswerkers. Inmiddels nemen zij ook de tijd om de basis voor het hybride werken te verbeteren en dit blijvend te faciliteren.

“Bedrijven die mogelijkheden bieden om het toenemende thuis- en hybride werken te ondersteunen, zijn vaak ook weer onze klanten. Wij bieden hen met Interxion Cloud Connect een stukje techniek en omgeving om die betere basis te faciliteren. Daar kunnen zij hun toepassingen bundelen met de connectiviteit die andere partijen bieden, of met toepassingen van public cloud spelers zoals Azure of AWS.”

Organisaties gaan ook beter nadenken over fenomenen zoals datasouvereiniteit, ziet De Boer: waar mag data gecreëerd worden, waar mag het worden opgeslagen, opgevraagd en bewerkt. “Dit noopt gebruikers en hun leveranciers tot meer aandacht voor de onderliggende architectuur en dus de infrastructuur: waar gebeurt dit alles fysiek? Wet- en regelgeving en andere vraagstukken beïnvloeden dergelijke keuzes weer. Als aanbieders van datacentercapaciteit houden wij ons hier ook mee bezig, om ook deze veranderende behoeften duurzaam te faciliteren.”

Overkoepelende aanpak
Dergelijke effecten van digitalisering vergen ook een meer overkoepelende aanpak op gebieden zoals politiek en beleid. De Boer is dan ook tevreden met de aanstelling van een staatssecretaris voor digitalisering – Alexandra van Huffelen. Een goed begin om meer gestructureerd vanuit de overheid te kijken naar wat er voor die digitalisering nodig is, om bedrijfsleven en maatschappij draaiende te houden.

“Het is van groot belang om zaken zoals vestigingsbeleid voor datacentra op landelijk niveau te benaderen: samenwerken en coördineren. Samen met stakeholders zoals het bedrijfsleven, publieke sectoren, maar ook datacenteraanbieders zelf en met het zicht op vraagstukken zoals de energietransitie, stroomzekerheid en ruimtelijke ordening. Zo kun je de datacenterbranche op een toekomstbestendige manier laten meegroeien met de digitaliseringsslag in Nederland.”

Duurzame ontwikkeling
Datacenters zelf nemen los hiervan zelf ook steeds meer verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling en beperking van de impact op zaken als energie- en waterverbruik. “Interxion, maar ook onze collega’s, zetten stevig in op duurzaamheid. We nemen dit vraagstuk serieus en investeren fors in bijvoorbeeld meer efficiënte koeling. Zowel bij bestaande datacenters als in het ontwerp van nieuwe datacenters.”

Een mooi voorbeeld op dit gebied noemt De Boer het restwarmteproject van Interxion. AMS5, een datacenter van Interxion in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk, levert restwarmte afkomstig uit koeling van servers aan warmtebedrijf Polderwarmte. Omdat AMS5 direct naast RichPort en Starpark ligt en deze bedrijventerreinen graag willen verduurzamen, is het voor Interxion en Polderwarmte mogelijk om efficiënt de warmte voor hen te ontsluiten.

Ook vindt De Boer het belangrijk om meer begrip en inzicht te kweken bij mensen over datacenters. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden over datacentra die alle groene stroom zouden verbruiken en vervuiling van het landschap met zich meebrengen. Hij wijst in dit kader op de samenwerking met educatieplatform Skillsdojo, om kinderen te leren over de rol van data en datacentra in de samenleving.

“Dit platform is gericht op 10- tot 14-jarigen waardoor ze op een educatieve manier via een game kennismaken met datacentra. Zo maak je al op jonge leeftijd kennis met data- en datacentra. Dit speelt ook in op inclusiviteit, want we hopen dat meisjes zo ook meer geïnteresseerd raken in digitalisering en IT en hierin later hun werk zoeken.”

Samenwerken in partner-ecosystemen
Veel mooie ambities, maar uiteindelijk blijft het ook van belang voor Interxion om eindgebruikers samen met partners te bedienen in partner-ecosystemen. Een goed voorbeeld hier is de samenwerking met Solvinity, dat zich richt op risicobeperking voor kritische data van partijen zoals overheids- en financiële instellingen. Voor haar private cloud-oplossing koos Solvinity voor twee datacentra van Interxion.

“Solvinity wil haar private cloud-platform ook via public cloud-aanbieders kunnen leveren, om zo organisaties de keuze te kunnen bieden uit diverse cloud-varianten. “Om eenvoudig zowel private als public cloud-varianten van dezelfde oplossing aan te kunnen bieden, heb je een locatie nodig die dit mogelijk maakt. Interxion biedt deze locaties. Daar komen onze kernbegrippen terug: bovenop het internet, maximale connectiviteit en toegang tot public clouds.”

Tot slot heeft De Boer nog een centrale boodschap voor alle stakeholders rondom datacenters heen: betrek zo vroeg mogelijk een datacenterpartij bij de strategische bepaling van de IT-architectuur. “Wat je nu vaak meemaakt is dat de architectuur bedacht is en dat men kijkt waar alles moet draaien. Dan wordt vooral gekeken naar waar er nog ruimte is. Zo ga je voorbij aan het belang van de locatie, van het benodigde type datacenter, de vereisten waar dat aan moet voldoen en aan een steeds belangrijker fenomeen zoals datasouvereiniteit. Het datacentrum is natuurlijk slechts onderdeel van het totale IT-pallet, maar wel een steeds belangrijker en diverser onderdeel van het pallet.”

Auteur: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter