Eerste Kamer wil dat regering komst Meta-datacenter blokkeert

22-03-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Eerste Kamer wil dat regering komst Meta-datacenter blokkeert

De Eerste Kamer stemt in met een motie die de regering oproept de voorbereidingen voor de bouw van een datacenter van Facebook-moederbedrfijf Meta in de omgeving van Zeewolde tegen te houden. De Eerste Kamer-leden willen dat de regering er alles aan doet om de voorbereidingen juridisch onmogelijk te maken.

Meta wil in Zeewolde een omvangrijk datacenter bouw. Tegenstanders verzetten zich tegen de komst. Zij zetten onder meer vraagtekens bij de duurzaamheid en de maatschappelijke opbrengst van het project. De recente gemeenteraadsverkiezingen in Zeewolde zijn gewonnen door Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, die beide tegen de bouw van het datacenter zijn. Leefbaar Zeewolde liet al weten de bouw van het datacenter te willen tegenhouden.

Zeewolde legt bestemmingsplan toch ter inzage

Vandaag meldde De Stentor echter ook dat het bestemmingsplan Trekkersveld IV voor het datacenter in Zeewolde deze week desondanks ter inzage wordt gelegd. Het nog zittende college van burgemeester en wethouders zet de formele procedure door. Het bestemmingsplan Trekkerveld IV is vanaf woensdag 23 zes weken ter inzage beschikbaar. In deze periode kunnen mensen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Met de motie van Partij voor de Dieren-lid Niko Koffeman die nu is aangenomen voert de Eerste Kamer de druk verder op om de kost van het datacenter tegen te houden. De motie verzoekt de regering 'haar publiekrechtelijke bevoegdheden te gebruiken op zodanige wijze dat uitvoering van het bestemmingsplan dat in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde voorziet, juridisch niet mogelijk zal zijn totdat mede in het kader van de Nationale omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid.'

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters