6G is niet alleen een digitale, maar vooral ook een maatschappelijke revolutie

Joe Baguley

07-04-2022
Deel dit artikel:

6G is niet alleen een digitale, maar vooral ook een maatschappelijke revolutie

Al tientallen jaren is technologie doorgedrongen in elk aspect van het bedrijfsleven - soms van de ene op de andere dag, zoals met smartphones, en andere geleidelijker. Maar hoe dan ook, deze veranderingen zijn gebaseerd op de evolutie van bestaande systemen en ontworpen om de manier van werken aan te passen.

Nu we langzaam maar zeker aan het post-pandemische leven beginnen, staan we op het punt getuige te zijn van een geheel nieuwe verandering die niet alleen onze instrumenten en processen verbetert, maar ze volledig opnieuw uitvindt. We weten allemaal dat de pandemie heel veel zaken heeft versneld, maar voor bedrijven is dit niet het moment om de voet van het gaspedaal te halen. Dit is juist het geschikte moment om verder en sneller te gaan en de wereldwijde handel opnieuw te definiëren op een manier die de connectiviteit van de samenleving weerspiegelt en waarbij duurzaamheid centraal staat.

Het 6G-tijdperk

Dat komt omdat we het 6G-tijdperk binnengaan - een technologie die het potentieel heeft om bijna onvoorstelbaar alomtegenwoordig te zijn. We hebben momenteel eigenlijk nog vrijwel geen idee van zijn potentieel, maar volgens Research&Markets zal de wereldwijde 6G-markt tegen 2035 $ 1.773,09 miljard dollar bereiken. Dat is al over iets meer dan een decennium. Hoe hierop in te spelen zou op de agenda van elke overheid en onderneming over de hele wereld moeten staan.

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuw vlaggenschipinitiatief gelanceerd met een budget van bijna 12 miljoen euro om 6G-technologie te onderzoeken. HEXA-X is ontworpen om de "paraplu" te zijn die zich over de lengte en breedte van een groot aantal beleidslijnen en gebieden verspreidt.

Het uiteindelijke doel van 6G is om vanaf 2030 energie-efficiëntie, digitale inclusie of het aanpassingsvermogen van sectoren zoals gezondheid en veiligheid aan te pakken.

De EU bevindt zich in een zeer sterke positie om wereldwijd een leidende rol te spelen bij het vaststellen van de 6G-standaard. Europa is de thuisbasis van enkele van de beste wetenschappers ter wereld. Volgens dit rapport komt een derde van alle wetenschappelijke publicaties die onderworpen zijn aan peer review uit Europa. 20% van alle wereldwijde R&D en 25% van alle ICT-R&D wordt uitgevoerd in Europa. Het EU-observatorium voor ICT-normen en het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) zijn centraal betrokken bij kwesties rondom 5G-standaardisatie en zullen ook belangrijke spelers zijn in het proces van 6G-standaardisatie.

Wat gebeurt er als de connectiviteit als lucht wordt?

Om de enorme omvang te begrijpen van waar we naartoe gaan, is het belangrijk om te begrijpen waar we zijn. We hebben grote vooruitgang geboekt met 5G, dat de basis was van een generatie van vele eerste en gedurfde doelen. Het was het eerste mobiele netwerk dat in de cloud werd geboren: het is programmeerbaar en open en het heeft ervoor gezorgd dat IoT zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar wetenschap en technologie, gecombineerd met de menselijke visie en onze inherente behoefte om grenzen te verleggen, heeft meer nodig. Om een voorbeeld te geven: sommige experts geloven dat 6G-netwerken ons op een dag in staat kunnen stellen om maximale snelheden van één terabit per seconde (Tbps) op een internetapparaat te halen. Dat is duizend keer sneller dan 1 Gbps, de hoogste snelheid die tegenwoordig beschikbaar is op de meeste thuisnetwerken. In deze whitepaper van de 5G Infrastructure Association staat: "6G zal een vrijwel onmiddellijke en onbeperkte, volledig draadloze connectiviteit brengen... die de manier waarop ondernemingen opereren radicaal zal veranderen."

6G zal deuren openen naar toepassingen zoals slimme steden, edge-apparaten, autonome voertuigen, holografische communicatie en satellietcommunicatie. Het realiseren van deze zaken is wat er zal gebeuren wanneer connectiviteit net zo gewoon, overvloedig en onopvallend wordt als de lucht die we inademen.

Een zichzelf in stand houdend, zichzelf verbeterend speelveld

In tegenstelling tot 5G en eerdere generaties draadloze technologieën die gericht zijn op het stimuleren van netwerkprestaties naar hogere bandbreedte, lagere latency en grotere betrouwbaarheid, wordt 6G gezien als een faciliterend platform voor innovaties op het gebied van computergebruik, kunstmatige intelligentie (AI), connectiviteit, sensoren, virtualisatie en meer. Het is ontworpen om te voldoen aan hogere eisen van wereldwijde dekking, grotere spectrale efficiëntie, een lagere CO2-voetafdruk en meer met de nadruk op duurzaamheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en veiligheid.

De duurzaamheidsuitdaging is daar een voorbeeld van. Het vereist dat we verder denken dan hernieuwbare energie. Hoewel energieverbruik een belangrijk aspect is van duurzame praktijken, moeten we ook rekening houden met zaken als land- en watergebruik, evenals recycling en inkoop van de materialen die worden gebruikt voor de productie van elektronica. Het is een punt dat wordt erkend door het WEF, dat onlangs zei: "Connectiviteit zal alleen evolueren met het 6G-tijdperk. Het kan de wereld helpen de veeleisende doelen van de "koolstofwet" en de Parijs-doelen te bereiken om de uitstoot elk decennium te halveren."

De verschuiving die we hebben ervaren naar werken op afstand is slechts de eerste stap. Videoconferenties en AR/VR-telepresence-oplossingen zullen veel meer doen om de CO2-uitstoot te verminderen; die zullen niet meer verdwijnen. Deze veranderingen vereisen echter tools die interactie op afstand beter ondersteunen. Hetzelfde geldt voor elke bedrijfsfase - hoe robots worden gebruikt in de toeleveringsketen, hoe goederen en gegevens worden opgeslagen, hoe en waarom kantoren functioneren, enzovoort. De sleutel tot het ontsluiten van het potentieel van deze technologieën is 6G, maar de traditionele manier om deze nieuwe systemen te ontwikkelen zal niet werken. Het vereist een basis die niet alleen iteratief is, maar kan evolueren naarmate de gegevens van de verschillende componenten worden gecreëerd. We hebben een zichzelf in stand houdend, zichzelf verbeterend en wereldwijd verbonden speelveld nodig.

Ik ben van mening dat de volgende initiatieven cruciaal zijn om de basis te leggen voor een duurzame 6G.

Het internet opnieuw ontwerpen voor alomtegenwoordige connectiviteit

Het pad naar 6G vereist een fundamentele, nieuwe architectuur van internet naar een Open Grid om grote toepassingen zoals besturingssystemen voor toepassingen van de volgende generatie en geautomatiseerde auto's en fabrieken beter te ondersteunen. Dit vereist samenwerking tussen draadloze, cloud- en netwerkindustrieën en de academische wereld op alle stack-niveaus - from dust to cloud. Met dit in gedachten is de Open Grid Alliance (OGA) opgericht; een brancheconsortium om de volgende generatie internetarchitectuur te definiëren, met name aan de edge. Het doel van de OGA is om de basis te leggen voor automatisering op wereldschaal - niet stoppen bij de cloud, of zelfs aan de edge. Het doel is inclusief, wereldwijd, multisectoraal, multidimensionaal denken, gedreven door de evolutie van internet. Door het van het communicatieknooppunt dat we nu hebben naar een wereldwijd, gedeeld platform te brengen, is ons doel niets minder dan het creëren van een betere wereld.

Deze nieuwe wereld moet digitale gelijkheid omvatten zonder technische of operationele hindernissen - een wereld waar denkers en visionairs worden aangemoedigd om onoplosbare problemen op te lossen en vragen te beantwoorden die nog niet zijn gesteld. En daar houdt het zeker nog niet op. VMware ontwikkelt concrete middelen om te helpen bij het ontdekken van ons wederzijdse pad naar deze betere wereld en het bouwen van een multi-cloud Grid dat heterogene bronnen van draadloze, cloud- en internetproviders aan elkaar koppelt om "hypergecomponeerde" applicaties mogelijk te maken - dat wil zeggen applicaties die dynamisch gemaakt worden met middelen van het juiste type, de juiste plaats, de juiste hoeveelheid en het juiste moment.

De Next G Alliance, waar wij actief bij betrokken zijn, is een consortium van 80 leden voor het definiëren van de 6G roadmap en visie in Noord Amerika, inclusief maatschappelijke en economische behoeften. We blijven ook actief met de ontwikkeling van een internationaal onderzoeksecosysteem voor samenwerking om ons onderzoeks- en innovatieportfolio in 6G uit te breiden, gebruikmakend van lokale sterke punten.

Het leven automatiseren

Onze Automating Life-visie wordt ondersteund door de fusie van cloud-, netwerk- en AI-technologieën en een ideaal dat is opgebouwd rond rechtvaardigheid, duurzaamheid en vertrouwen. Om een succesvolle koers naar 6G uit te stippelen, moet de evolutie van deze onderliggende technologieën aansluiten bij de evolutionaire cyclus van menselijk gedrag, de samenleving en technologie, aangezien ze elkaar beïnvloeden om een evolutiecontinuüm te vormen. Dit evolutiecontinuüm - de manier waarop mensen veranderen, technologie evolueert en de samenleving reageert - is hoe we het pad naar 6G willen vormgeven. Door technologieën te promoten die zijn gericht op menselijke behoeften, die levens verbeteren en redden. Belangrijker nog: technische innovaties die mensen in staat stellen om te groeien in en met technologie zoals mensen dat willen - niet zoals technologie dicteert. We erkennen de Europese sterke punten en hebben onderzoeksbeurzen aangekondigd voor 6G-life en CeTI aan de TU Dresden en de Telecommunication Networks Group (TKN) aan de TU Berlijn om onderzoek en ontdekkingen over Automating Life te vergemakkelijken.

6G is niet alleen een incrementele upgrade van draadloos, de cloud of internet. Het is de samensmelting van dit alles als basis voor een volledig geautomatiseerd leven dat is gebouwd op automatisering op wereldwijde schaal.

In het komende decennium zal 6G een nieuw tijdperk inluiden waarin miljarden dingen, mensen en verbonden voertuigen, robots en drones Zettabytes aan digitale informatie zullen genereren. 6G krijgt te maken met meer uitdagende toepassingen zoals holographic telepresence en immersieve communicatie en zal voldoen aan veel strengere eisen. Het is daarom niet alleen een digitale revolutie, maar vooral ook een maatschappelijke.

Door: Joe Baguley (foto), Vice President & CTO, EMEA, VMware

Terug naar nieuws overzicht
Mobility