Bedrijven op breekpunt met hybride werken

29-04-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Bedrijven op breekpunt met hybride werken

Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werk, staan veel bedrijven nu op een langverwacht breekpunt: hybride werk toekomstbestendig maken. De Work Trend Index 2022 van Microsoft schetst vijf urgente trends op de Nederlandse werkvloer en biedt organisaties en managers handvatten in hun weg naar het écht laten werken van hybride werk. De Index is een jaarlijks onderzoek naar hoe er gewerkt wordt en de behoeftes van de Nederlandse werkvloer. 

“We moeten inzien dat een bedrijf tegenwoordig alleen succesvol kan zijn door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl,” zegt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland. Haar functie is in het levens geroepen om de transformatie van Microsofts hybride manier van werken in Nederland verder te stimuleren.

Hybride werken de toekomst

Hybride werken heeft volgens Bosmans de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen. "Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken nodig, waarbij het management transparant is en managers ondersteunt, om te voorkomen dat we terugvallen in oude werkgewoontes die het individu niet helpen in de nieuwe toekomst van het werken."

Microsoft schetst in een persbericht kort de vijf trends:

1. Mensen kijken anders naar hun werk-privébalans

De pandemie heeft de manier waarop we werk definiëren en zien als een onderdeel van ons leven veranderd. Nederlanders kijken twee jaar later op een andere manier naar hun eigen werk-privébalans als resultaat van de toename van het continu ‘online moeten zijn’.

40 procent van de respondenten zegt nu meer prioriteit te geven aan gezondheid en welzijn dan voor de pandemie. Mensen zijn zelfs bereid om een overstap te maken om werk en privé beter in balans te houden. 57 procent van Millenials en Gen Z zegt dit jaar waarschijnlijk, enigszins of zeer voornemend te zijn om van werkgever te veranderen, tegenover 40 procent van de rest van de samenleving.

2. Managers moeten meer in staat worden gesteld om teamnormen te creëren die hybride werk faciliteren

Nederlandse organisaties ondervinden nog steeds uitdagingen om hybride werk écht te laten werken, en managers zijn hier het lijdend voorwerp. 65 procent van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen.

Verder geeft 56 procent van de managers aan dat het management out of touch is met de werkvloer. Dit wordt volgens Microsoft bevestigd door het feit dat 81 procent van de werknemers zegt even productief of nog productiever te zijn vergeleken met een jaar geleden. Dit terwijl 61 procent van het management bang is dat de productiviteit minder is geworden sinds de introductie van hybride werk.

3. Management moet duidelijker zijn in het scheppen van verwachtingen

23 procent van het management bij Nederlandse bedrijven heeft duidelijke afspraken gemaakt met haar werknemers over waarom en wanneer naar kantoor te komen. Dit laat de werknemers achter in twijfel: 34 procent van hen geeft namelijk aan dat het weten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten en kunnen werken, hun grootste uitdaging is op dit moment.

4. Werknemers staan open voor nieuwe manieren van vergaderen

Buiten de ontwikkeling om dat de wekelijkse vergadertijd voor Teams-gebruikers wereldwijd met 252 procent steeg, werden werkdagen 46 minuten langer. Verder nam werken na werktijd (28%) en in het weekend (14%) ook toe. 47 procent staat open voor het gebruiken van digitale ruimtes in de meta verse voor meetings of teambijeenkomsten, en 39 procent is bereid deze meetings in het komende jaar als avatar bij te wonen.

5. De heropbouw van sociale netwerken/relaties ziet er anders uit in een hybride wereld

62 procent van de Nederlandse werknemers zegt minder werkvriendschappen te hebben sinds de overstap naar hybride werk. Misschien is het daarom dat 39 procent van de werknemers die momenteel hybride werken binnen een jaar volledig op afstand wil gaan werken. 59 procent van de mensen die tijdens de pandemie zijn begonnen met werken, geeft zelfs aan erover na te denken om van werkgever te veranderen het komende jaar.

Het is lastig voor werkgevers om cohesie op de werkvloer te creëren. Deze uitdaging wordt bevestigd door 43 procent van het management bij Nederlandse organisaties die aangeeft dat het opbouwen van relaties de grootste uitdaging is van hybride werk of werk op afstand. 68 procenty zegt zelfs bezorgd te zijn dat werknemers niet genoeg ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken, zowel hybride als op afstand.

Terug naar nieuws overzicht