Gartner: Deze drie technologieën voor milieuduurzaamheid worden mainstream

11-05-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: Deze drie technologieën voor milieuduurzaamheid worden mainstream

Drie opkomende technologieën voor milieuduurzaamheid worden binnen één tot drie jaar snel mainstream worden, stelt Gartner. Het gaat daarbij cloudduurzaamheid, het meten van de CO2-voetafdruk en geavanceerde software voor netwerkbeheer.

"Duurzaamheid van het milieu kan niet de verantwoordelijkheid zijn van slechts een paar industrieën - als ons klimaat moet worden beschermd, moet duurzaam ondernemen een wereldwijde prioriteit zijn", zegt Annette Zimmermann, research vice president bij Gartner. "De overgang naar een netto-nul-economie zal net zo ontwrichtend zijn als de industriële revolutie of de digitale revolutie, waarvoor nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen, strategieën en processen nodig zijn."

Het pad naar een netto-nul toekomst creëert nieuwe kansen voor technologie- en serviceproviders die de onderliggende technologieën ontwikkelen om duurzaam zakendoen mogelijk te maken. Gartner heeft drie opkomende technologieën geïdentificeerd die de meest directe impact hebben op ecologische duurzaamheid:

Cloudduurzaamheid

Cloudduurzaamheid is het gebruik van clouddiensten om duurzaamheidsvoordelen te behalen binnen economische, ecologische en sociale systemen. Het bestaat uit het duurzaam exploiteren en leveren van clouddiensten door een cloudserviceprovider, alsmede het duurzaam consumeren en gebruiken van clouddiensten.

"Publieke cloudservices bieden een groot duurzaamheidspotentieel met hun vermogen om IT-activiteiten te centraliseren en op schaal te werken met behulp van een gedeeld servicemodel, wat resulteert in een grotere computerefficiëntie", aldus Zimmermann. "Public cloudproviders hebben ook het unieke vermogen om te investeren in duurzaamheidsmogelijkheden, zoals het verplaatsen van clouddatacenters om fysiek in de buurt van hernieuwbare energiebronnen te worden geplaatst."

De komende drie jaar komen cloudaanbieders steeds meer onder druk te staan om een transparante klimaatstrategie en duidelijke roadmap te hebben. Gartner voorspelt zelfs dat tegen 2025 de CO2-uitstoot van hyperscale cloudservices een top drie-criterium is bij beslissingen over cloudaankopen.

CO2-voetafdruk meten

De CO2-voetafdruk wordt gedefinieerd als de hoeveelheid uitstoot die wordt gegenereerd door menselijke activiteiten. De CO2-voetafdruk van een bepaald technologisch product of een bepaalde technologie omvat drie emissiescopes:

  • Scope 1: Directe emissies van eigen of gecontroleerde bronnen
  • Scope 2: Indirecte emissies door de opwekking van ingekochte energie
  • Scope 3: Alle indirecte emissies (niet opgenomen in Scope 2) die plaatsvinden in de waardeketen van het rapporterende bedrijf, inclusief upstream- en downstream-emissies

Scope 3-emissies zijn de moeilijkste om te meten. In sommige bedrijven kunnen ze echter meer dan 95% van de totale emissies uitmaken. Gartner verwacht dat technologieën voor het meten van de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden toegepast naarmate organisaties hun focus verbreden naar alle drie de emissietypen en de rapportagetransparantie vergroten. De groei van dergelijke tools wordt ondersteund door de verspreiding van IoT-enabled omgevingssensoren die de kwantiteit, kwaliteit en tijdigheid van gegevensverzameling verhogen.

"Uiteindelijk zal elke organisatie moeten investeren in tools voor koolstofboekhouding", zegt Zimmermann. "Softwareoplossingen die transparante koolstofmetingen en uitvoerbaar advies bieden, worden snel geadopteerd en Gartner verwacht aanhoudende groei naarmate de integratiemogelijkheden toenemen."

Geavanceerd netwerkbeheer

Geavanceerd netwerkbeheer omvat toezichthoudende controle en data-acquisitie (SCADA), energiebeheersystemen voor nutsbedrijven en nieuwe geoperationaliseerde real-time mogelijkheden die gebruikmaken van fysieke en machine learning-modellen. Deze software wordt gebruikt door elektriciteitssysteembeheerders om energiebronnen in het elektriciteitsnet te bewaken en te controleren om de systeemstabiliteit te handhaven en kapitaalinvesteringen uit te stellen.

Gartner schat dat ongeveer 5-20% van de organisaties tegenwoordig geïnvesteerd heeft in geavanceerde netwerkbeheersoftware. Dat percentage groeit naar verwachting de komende één tot drie jaar aanzienlijk. Gartner voorspelt dat tegen 2026 meer dan 60% van de kapitaalprogramma's van de grootste energiebedrijven gericht zal zijn op investeringen in duurzame energie met een laag risico.

"De belangrijkste uitdaging voor netbeheerders is om de variabiliteit van de energiestroom en de volatiliteit van het energieprofiel te beheren", zegt Zimmermann. "Geavanceerde netwerkbeheersoftware zal de energietransitie ondersteunen door elektriciteitsbedrijven in staat te stellen actieve netwerkbeheerders te worden, omdat ze de instabiliteit die wordt veroorzaakt door toenemende volumes van intermitterende hernieuwbare energie in evenwicht brengen."

Gartner-klanten kunnen meer lezen in "Emerging Technologies and Trends Impact Radar: Environmental Sustainability". Lees meer over de topprioriteiten voor technische productmanagers in het e-book 2022 Leadership Vision for Technology Product Managers.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud