Adviescommissie: Kabinet moet verhuizing van Inmarsat diensten faciliteren

12-05-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Adviescommissie: Kabinet moet verhuizing van Inmarsat diensten faciliteren

Nederland kan de 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen. Een deel van deze Nederlandse frequenties wordt op dit moment nog gebruikt door satellietbedrijf Inmarsat voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie. Het kabinet moet een spoedige verhuizing van deze diensten naar een door Inmarsat voorziene locatie in Griekenland mogelijk maken

Dit adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet. De commissie meldt dat de conclusies worden gesteund door Inmarsat en mobiele telecomproviders. In de 3,5 GHz-band is 300 Megahertz aan frequentieruimte beoogd voor landelijke mobiele communicatie, waaronder 5G. Deze frequentieruimte komt na een veilig per 1 december 2023 beschikbaar. Nederland heeft een EU-verplichting om de frequentieband zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie via 5G.

De commissie adviseert dat zolang de locatie in Griekenland nog niet operationeel is, Inmarsat nog kan beschikken over een beperkte ruimte van 80 Megahertz om zijn activiteiten te kunnen voortzetten. Het streven is dat de locatie per 1 januari 2024 operationeel is.

Kabinetsreactie na de zomer

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) nam het externe en onafhankelijke advies in ontvangst en komt voor deze zomer met een kabinetsreactie. Op basis van het advies stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK0 een nieuw wijzigingsbesluit van het Nationaal Frequentieplan (NFP) op. Ondertussen meldt EZK in overleg te blijven met Inmarsat over het mogelijk maken van de voorgenomen verhuizing naar Griekenland. In de 3,5 GHZ-band blijft 100 Megahertz van de totale 400 beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen.

De adviescommissie is in december 2021 door de ministerraad ingesteld. Voorzitter van de commissie is de heer ir. Hans de Jong, oud-president van Philips Nederland en nu onder andere commissaris bij het bedrijf. De andere leden zijn:

  • de heer prof. dr. ir. Bart Smolders (hoogleraar, en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie),
  • de heer dr. Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert)
  • de heer prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties).
Terug naar nieuws overzicht
Mobility