Bechtle boekt meer omzet

Thomas Olemotz, CEO Bechtle

14-05-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Bechtle boekt meer omzet

Bechtle AG meldt een indrukwekkende start van het boekjaar 2022. Ondanks de aanhoudende tekorten liet het IT-bedrijf groei in omzet en resultaat zien. De omzet steeg in de eerste drie maanden duidelijk met 6,8% naar 1.379,2 miljoen euro. Het transactievolume groeide zelfs met bijna 8% naar 1.629,2 miljoen euro. De winst voor belastingen (EBT) nam daarbij toe met 21,4% tot 74,0 miljoen euro. De EBT-marge verbeterde van 4,7% naar 5,4%. Op 31 maart 2022 werkten er 12.966 medewerkers bij Bechtle, dat zijn 660 mensen meer dan in hetzelfde kwartaal in 2021.

De buitenlandse dochtermaatschappijen lieten een bijzonder sterke omzetgroei zien van 13,5%, terwijl Bechtle de omzet in Duitsland met 3,0% kon verhogen. Organisch groeide het concern wat omzet betreft met 6,4%. De sterke resultaatgroei moet ook worden gezien tegen de achtergrond dat speciale effecten aan de debetzijde voor dezelfde periode in 2021 grotendeels uitbleven als gevolg van de opbouw van reserves voor risicovoorzieningen. “De economische omstandigheden blijven momenteel moeilijk. Naast de aanhoudende leveringsproblemen heeft ook de oorlog in Oekraïne een negatief effect op de algemene economische ontwikkeling. Tegen deze achtergrond zijn de behaalde kwartaalcijfers een uiting van de buitengewone inzet van onze medewerkers en een opmerkelijk stabiel bedrijfsmodel”, legt Dr. Thomas Olemotz, CEO Bechtle AG, uit.

Buitenproportionele resultaatontwikkeling in het systeemhuis-segment

In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services verhoogde Bechtle de omzet in de eerste drie maanden van 2022 met 1,3% naar 843,0 miljoen euro. Bechtle is erin geslaagd om het service-aandeel in het segment verder uit te breiden. Vooral konden diensten weer steeds meer bij de klant worden geleverd na het opheffen van diverse corona-maatregelen. Ondanks een hogere kostenbasis steeg de EBIT zodoende met 14,4% naar 47,0 miljoen euro. De EBIT-marge steeg van 4,9% naar 5,6%.

Groeifactor E-Commerce

In het segment IT E-Commerce steeg de omzet in het eerste kwartaal van 2022 met een zeer goede 16,7% naar 536,2 miljoen euro. Een bijzonder positieve ontwikkeling van 18,3% lieten de buitenlandse dochterondernemingen zien, gedreven door een sterke groei in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Polen en Hongarije. Maar ook in Duitsland steeg de omzet met een sterke 11,8%. De EBIT steeg met 34,5% naar 28,3 miljoen euro en de marge steeg bijgevolg van 4,6% naar 5,3%. Dit is positief beïnvloedt door volume-effecten en een constant lage kostenstructuur.

Cashflow onder druk door leveringsproblemen

De operationele cashflow van Bechtle AG lag in het eerste kwartaal van 2022, met name beïnvloed door de grote voorraden, bij -127,1 miljoen euro (2021: 20,6 miljoen euro). Een groot deel van de voorraden bestaat nog steeds uit projectgoederen die nog niet konden worden geleverd als gevolg van ontbrekende onderdelen. De free cashflow daalde van 11,8 miljoen euro naar -140,7 miljoen euro. Maar met 267,7 miljoen euro bevindt de totale liquiditeit zich nog steeds op een zeer comfortabel niveau.

Prognose bevestigd

Bechtle blijft optimistisch over het lopende boekjaar en bevestigt de prognose van een duidelijke stijging van de omzet en van het resultaat bij een tevens stabiele EBT-marge. “De cijfers van het eerste kwartaal vormen een zeer goede basis voor het lopende boekjaar. We moeten er weliswaar van uitgaan dat de tekorten nog geruime tijd blijven bestaan. We hopen echter dat de bevoorradingssituatie vanaf de tweede helft van het jaar geleidelijk zal afnemen en dat de daaruit voortvloeiende groeidynamiek in de loop van het jaar zal blijven toenemen. De onzekerheden zijn echter zeer groot, maar onze vooruitzichten blijven positief”, aldus Dr. Thomas Olemotz.

Terug naar nieuws overzicht