Kleinschalige AI-implementaties in ziekenhuizen verdubbeld

27-05-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Kleinschalige AI-implementaties in ziekenhuizen verdubbeld

AI wordt bij 89% van de ziekenhuizen ingezet, er zijn meer ziekenhuizen met AI-beleid en het aantal ziekenhuizen met kleinschalige AI-implementaties is verdubbeld. Het verbeteren van kwaliteit van de zorg, verlagen zorgkosten en innoveren zijn de belangrijkste drijfveren voor ziekenhuizen om met AI aan de slag te gaan. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van M&I/Partners naar de stand van AI bij Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd onder 32 CIO’s en CMIO’s van 28 ziekenhuizen.

AI wordt bij 89% van de ziekenhuizen ingezet. Ziekenhuizen zetten AI voornamelijk in als diagnostisch hulpmiddel.

AI-beleid

Er is in 2021 meer aan AI-beleid gewerkt. Driekwart van de ziekenhuizen heeft beleid gevormd op AI-gebied of is dit aan het ontwikkelen. In het beleid zijn toepasbaarheid van het algoritme en wet- en regelgeving de belangrijkste aandachtspunten. De meerderheid van de ziekenhuizen heeft een (in)formele AI-kampioen in huis.

Kleinschalige AI-implementaties verdubbeld

Meer ziekenhuizen experimenteren en implementeren dan in de AI Monitor ziekenhuizen 2021. Met name kleinschalige implementaties zijn verdubbeld. De meeste experimenten en implementaties vinden plaats op de afdeling radiologie op het gebied van beeldvorming. De CIO’s en CMIO’s hebben op korte termijn de hoogste verwachting van beeldherkenning, beslisondersteuning en patroonherkenning. Op lange termijn komen daar natural language processing, robotica en process mining bij. De werkdruk van specialisten blijft ondanks de inzet van AI hoog.

Drijfveren

Het verbeteren van kwaliteit van de zorg, verlagen zorgkosten en innoveren zijn de belangrijkste drijfveren voor ziekenhuizen om met AI aan de slag te gaan. Validatie, (gebruikers)acceptatie, implementatie en integratie (zorg)proces zijn de grootste aandachtspunten met betrekking tot de inzet van AI in de zorg.

AI Monitor Ziekenhuizen M&I/Partners

In het jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken van AI bij Nederlandse ziekenhuizen brengt M&I/Partners de ontwikkelingen van AI in de zorg in kaart. 32 CIOs en CMIOs van 28 ziekenhuizen hebben meegedaan aan dit onderzoek.

M&I/Partners

M&I/Partners is een onafhankelijk strategisch ICT-adviesbureau, met ruim 35 jaar ervaring en meer dan 100 gedreven professionals sterk. M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT en kiezen voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde in de overheid en gezondheidszorg.

Terug naar nieuws overzicht