Directeur Digitale Overheid gezocht bij BZK

29-05-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Directeur Digitale Overheid gezocht bij BZK

Er wordt een nieuwe Directeur Digitale Overheid gezocht bij het ministerie van BZK. De nieuwe directie Digitale Overheid (DO) werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Ze grijp ook kansen aan om voorop te lopen en zo een katalysator te zijn voor een waarden gedreven digitale samenleving zo meldt de vacaturetekst.

De directeur Digitale Overheid is een aanjager van een veilige en inclusieve digitale overheid en digitale publieke dienstverlening. Deze rol vervult hij of zij in een breed maatschappelijk veld, waarin er wordt samengewerkt met andere departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden. Daarnaast is een goede verbinding met de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van belang.

De directeur DO geeft leiding aan de directie, stuurt een MT aan met afdelingshoofden en stelt prioriteiten in het werk. De directeur is lid van het MT op DG-niveau.

Lees meer hier.

Terug naar nieuws overzicht