World Environment Day: metaverse zorgt voor online footprints

05-06-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

World Environment Day: metaverse zorgt voor online footprints

Zaterdag 5 juni is het World Environment Day (Wereldmilieudag), georganiseerd door de Verenigde Naties om wereldwijde bewustwording en actie om ons milieu te beschermen aan te moedigen. Verschillende experts geven hun kijk op de noodzaak om te verduurzamen.

KwikFit: inzetten op onderhoud van e-mobility 

“Om het milieu te beschermen is verandering nodig, en verandering zien we zeker in de automotive. Van milieuzones en deelauto’s tot de elektrificering van het Nederlandse wagenpark, aangespoord door subsidieregelingen vanuit de overheid. De oproep om van fossiele brandstoffen af te gaan, krijgt steeds meer gehoor. We zien het als onze roeping om deze transitie te faciliteren. Daarom hebben ook wij de bakens verzet naar e-mobility. Elektrisch vervoer moet voor iedereen toegankelijk worden, maar de vele EV’s, e-bikes en andere elektrische transportmiddelen moeten ook worden onderhouden om ze in optimale staat te houden. Dit moet lokaal kunnen, zodat mensen niet ver hoeven te rijden en te reizen maar in de buurt kunnen worden geholpen. Mobiliteit is belangrijk, maar onnodige vervoersbewegingen willen we beperken, zowel voor onszelf als voor onze klanten. Hierbij spelen we ook in op de deeleconomie door vervoermiddelen beschikbaar te stellen per gebruik, in plaats van het in bezit hebben. Dit alles bij elkaar moet de transitie naar duurzaam vervoer versnellen”, zegt Pieter Bikker, E-mobility director bij KwikFit.

Western Digital: metaverse verhoogt vraag naar opslag, onderzoek duurzaamheid

“Het vooruitzicht om werk, leven en ontspanning naar de metaverse te verplaatsen, is opwindend. Deelnemen aan de metaverse kan echter betekenen dat er enorme hoeveelheden gegevens worden gegenereerd, wat de kritische vraag oproept waar deze gegevens worden opgeslagen. De enorme online footprints met bijbehorende behoefte aan gegevensopslag leiden tot meer producten en meer verspilling als er geen doordacht plan is. Immers, alle elektronische of online acties worden ergens in een datacenter verwerkt en kosten veel energie. Tenzij deze energie wordt opgewekt door wind, zon, waterkracht of andere schone bronnen, heeft het een ecologische voetafdruk. Datacenters behoren tot de grootste verbruikers van stroom en elektriciteit, met de snelst groeiende ecologische voetafdruk van alle sectoren in de IT-industrie. Dit vormt een probleem: volgens een schatting van de Verenigde Naties wordt minder dan een kwart van al het elektronische afval in de VS gerecycled en komt de rest op stortplaatsen terecht, wat een ernstig risico voor het milieu vormt. De toename van de vraag naar data kan het probleem van elektronisch afval vergroten. Aanbieders van gegevensopslag moeten dit aangrijpen om de duurzaamheid van geavanceerde elektronica te onderzoeken. Western Digital onderneemt actie door ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen om te helpen de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te voorkomen. We boeken al flinke vooruitgang bij het verminderen van onze uitstoot en blijven ons inzetten voor het opbouwen van een duurzame economie”, zegt Joshua Parker, senior director Corporate Sustainability bij Western Digital.

HMD Global: levenscyclus van smartphones verlengen

“Smartphonegebruikers ervaren pijnpunten rondom duurzaamheid en levensduur. Dat speelt al langer binnen de bedrijfswereld, maar ook steeds meer onder consumenten. Op basis van onderzoek zagen we dat 73 procent van de gebruikers hun telefoon langer wil houden en dat ook zou doen als hun toestellen in de loop van de tijd zouden worden onderhouden”, zegt Stefan De Clerck, General Manager Benelux en Frankrijk bij HMD Global. “We trachten steeds de behoefte van onze klanten zo goed mogelijk in te vullen bij de ontwikkeling van nieuwe smartphones en zien een groeiende vraag naar klassieke, duurzame toestellen die lang mee gaan. Als enige Europese speler maken we de belofte van Europese degelijkheid, die consumenten al jaren van Nokia verwachten, een meerjarig upgrade-beleid, maandelijkse security-updates en een batterij die lang meegaat, waardoor toestellen langer in gebruik kunnen blijven zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid. In de ontwikkeling van onze toestellen zoeken we steeds nieuwe manieren om een toestel langer te laten meegaan, zowel wat betreft de soft- als hardware. Op deze manier willen we duurzame consumptie aanmoedigen, de levenscyclus van producten verlengen en bijdragen aan het verminderen van e-waste.

Beyond Meat: consumenten kunnen elke dag kiezen welke impact ze maken  

"Aandacht voor het milieu is belangrijker dan ooit. Steeds meer consumenten beginnen gelukkig te beseffen dat ze door meer plantaardig te gaan eten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het minder belasten van het milieu. Vooral jongere consumenten, zoals Gen Z kiezen daarbij steeds vaker voor op planten gebaseerde opties zoals de producten van Beyond Meat. We verwachten dat deze trend zich in de toekomst doorzet. Elke consument heeft nu de mogelijkheid om elke dag keuzes te maken die het milieu helpen, door te kiezen welk eiwit er op hun bord ligt. Zo kan iedereen impact maken op het welzijn van onze planeet”, zegt Jorg Oostdam, General Manager Europa bij Beyond Meat.

Umincorp: maak plastic circulair

De Europese plasticindustrie verandert snel, maar helaas te langzaam om substantieel bij te dragen aan de belangrijkste klimaatdoelstelling: in 2030 de CO2 uitstoot met 49 procent verminderen en CO2-neutraliteit in 2050. Plastics zijn verantwoordelijk voor bijna 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit percentage zal naar verwachting de komende jaren eerder groeien dan dalen. De hele plastic- en afval keten zal daarom radicaal moeten veranderen om binnen acht jaar in de buurt te komen van de gestelde doelen”, zegt Lucy van Keulen, Commercial Director bij Umincorp. “Om tot de noodzakelijke circulariteit van plastics te komen is de inzet van alle rendabele recyclingstechnieken nodig, moeten we baanbrekende ketensamenwerkingen aangaan en zullen de gevestigde orde en radicale innovaties versneld gezamenlijk op moeten trekken. Door te innoveren hebben we in korte tijd de stap gezet naar de gevestigde orde met onze economische en ecologische hoogwaardige recycling. We openen het moeilijkste huishoudelijk afval uit de vier grote steden in Nederland als bron van circulaire grondstoffen; we zorgen dat plastic afval weer terugkomt als ‘nieuwe’ shampoofles of als fruitbakje bij de Albert Heijn. Zo dragen we bij aan het verminderen van de impact van plastic op onze planeet.”

Terug naar nieuws overzicht