EU maakt vorderingen rond Artificial Intelligence Act bekend

06-06-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

EU maakt vorderingen rond Artificial Intelligence Act bekend

Met betrekking tot het voorstel voor een Artificial Intelligence Act / Wet kunstmatige intelligentie heeft de Europese Raad de balans opgemaakt van de gemaakte vorderingen en een door het voorzitterschap ingediend voortgangsverslag goedgekeurd.

De ontwerpverordening die in april 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, is een sleutelelement in het EU-beleid ter bevordering van de ontwikkeling en invoering, op Europees niveau, van betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) die de grondrechten eerbiedigt.

Het voorstel stelt een uniform, horizontaal rechtskader voor AI vast dat tot doel heeft:

ervoor zorgen dat AI-systemen die op de EU -markt worden gebracht en in de Europese Unie worden gebruikt, ook door niet-EU-aanbieders, de waarden van de Europese Unie en bestaande wetten inzake grondrechten respecteren

zorgen voor rechtszekerheid om investeringen en innovatie in AI te vergemakkelijken

het bestuur en de effectieve handhaving van de bestaande wetgeving inzake grondrechten en veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op KI-systemen verbeteren

De ministers steunden de belangrijkste doelstellingen van het voorstel en namen nota van het voortgangsverslag. De werkzaamheden in de Raad zullen onder het Tsjechische voorzitterschap worden voortgezet.

Terug naar nieuws overzicht