Europese Raad bespreekt beleid rond digitale en groene transitie

07-06-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Europese Raad bespreekt beleid rond digitale en groene transitie

De Europese Raad heeft in Luxemburg een oriënterend debat gehouden over de digitale en groene transitie op basis van een nota van het voorzitterschap. De ministers bespraken hoe de milieu-impact van digitale technologie kan worden gemeten en beoordeeld  en regelingen voor de ontwikkeling van duurzame digitale technologie die de groene transitie van de economie dient.

Meer in het bijzonder wisselden de ministers van gedachten over de mogelijkheid om op Europees niveau methoden in te voeren voor het meten van de digitale ecologische voetafdruk, rekening houdend met het potentieel om de ecologische voetafdruk van andere sectoren te verkleinen. 

De ministers bespraken ook de concrete doelen die Europa zichzelf tegen 2030 moet stellen en de hefbomen die op Europees niveau prioriteit moeten krijgen om de belangrijkste milieukostenfactoren die met digitalisering samenhangen, aan te pakken, met name met betrekking tot digitale apparatuur, en om praktijken en diensten aan te moedigen die bevorderlijk zijn voor de deze overgang. 

De ministers benadrukten dat, hoewel slim gebruik van schone digitale technologieën een essentiële factor kan zijn voor klimaatactie, ecologische duurzaamheid en de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) ook moet zorgen voor een milieuvriendelijk ontwerp en inzet van digitale technologieën en producten.

Ze merkten ook op dat Europa wereldwijd kan concurreren op de markt voor groene technologie, met name door innovatieve technologieën, energiezuinige elektronica en de ecologische duurzaamheid van ICT-oplossingen te bevorderen. De ministers benadrukten de noodzaak om een  methodologie te ontwikkelen voor het meten van de digitale ecologische voetafdruk, om doelstellingen voor 2030 en een ambitieuze digitale en groene transitiestrategie op Europees niveau vast te stellen.

Lees meer: Een digitale toekomst voor Europa.

Terug naar nieuws overzicht
Hardware