Fujitsu: Duurzaamheid betekent reduceren, niet alleen je verantwoordelijkheid verschuiven

Wij zijn niet beter dan de rest en moeten ook continu verbeteren

Ronald Bottenberg, Innovatiemanager Fujitsu
17-06-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Fujitsu: Duurzaamheid betekent reduceren, niet alleen je verantwoordelijkheid verschuiven

Nu de Nederlandse overheid zijn duurzaamheidsdoelen voor 2030 niet lijkt te halen, kan dat een verkeerd signaal afgeven aan het bedrijfsleven: als de overheid er niet in slaagt, waarom moeten ‘wij’ het dan wel? Een tweede trend op het gebied van duurzaamheid is verschuiven in plaats van reduceren. Wie bijvoorbeeld SaaS-diensten afneemt, is niet meer verantwoordelijk voor de carbon footprint ervan. Reden voor Fujitsu om de interne reductiedoelen op gebieden zoals CO2 ook zoveel mogelijk bij klanten tussen de oren te krijgen, vertelt Innovatiemanager Ronald Bottenberg. Met een duurzaam portfolio zoals Uvance, en met een ‘duurzaamheidsthermometer zoals de Sustainability Benchmark. “Je moet een goede balans vinden in kosten, efficiency en duurzaamheid.”

“Duurzaamheid is voor Fujitsu inmiddels een hoofdthema. Van daaruit zijn we onze oplossingen aan het ontwikkelen. Wij acteren daarin purpose driven: zo willen we echte reductie van CO2-uitstoot tot stand brengen, waarbij we inmiddels mikken op 71,4 procent reductie in 2030. Bij veel bedrijven zie je vooral een verschuiving, waarbij men de footprint naar elders in de keten verschuift.”

Fujitsu lanceerde in dit kader eind 2021 het programma Uvance: een wereldwijd merk voor de zakelijke markt dat bedrijven duurzamer moet maken en sociale problemen op moet lossen. Onder het merk valt een product- en dienstenportfolio met digitale oplossingen voor een duurzame wereld, zoals de Fujitsu ICT Sustainability Benchmark. In de merknaam zijn de woorden Universal (alles) en Advance (vooruitgang) samengevoegd.

https://dutchitchannel.nl/687092/fujitsu-presenteert-ambitieuze-duurzaamheidsdoelen.html

Purpose driven, fact based
De kracht van Uvance ligt volgens Bottenberg in meerdere elementen. Allereerst dat het purpose driven – duidelijke doelen voor reductie - is en ten tweede dat het fact based is – gebaseerd op duidelijke cijfers waar een bedrijf met reductie staat en waar het naartoe wil. “Je ziet nog erg veel green washing, veel marketingverhalen zonder inhoud. Bedrijven raken daar steeds meer allergisch voor.”

Bottenberg stelt dat het bij een daadwerkelijk duurzaam portfolio belangrijk is om te kijken naar de gebruikte productiemiddelen, de gebruikte materialen, de logistieke keten. “People, planet, profit: je werkt vanuit je business strategy naar duurzame en sociale doelen. Fujitsu heeft daar de afgelopen jaren intern stappen in gezet en kan dat nu ook naar onze klanten toe doen: waarom we dit doen en hoe we dat doen. De komende tijd wordt het Uvance-portfolio doorontwikkeld op basis van het samenspel met klanten.”

Duurzaamheidsthermometer
Ook heeft Fujitsu de ICT Sustainability Benchmark ontwikkeld, een tool die dient als een soort thermometer om klanten bewust te maken van waar duurzaamheid omgaat, dat het veel meer is dan papier scheiden en plastic bekertjes in de ban doen. We kunnen inzichtelijk maken wat de carbon footprint is van hun IT-omgeving. Dus ook wanneer je xaaS-diensten afneemt en daarmee eigenlijk de verantwoordelijkheid voor uitstoot verschuift. Of thuiswerkplekken worden meegenomen in die footprint, of dat je je rijk rekent met minder kantoorwerkplekken.”

Fujitsu wil de Benchmark ook in samenwerking met partners gaan aanbieden. Of dat white label gaat gebeuren of dat Fujitsu dit namens partners gaat doen, moet daarbij nog uitgekristalliseerd worden. “Zo’n tool heeft natuurlijk veel commerciële waarde. Je krijgt veel meer inzicht in waar je klant op IT-gebied staat, je praat niet meer alleen met de IT-afdeling maar ook met het algemene management.”

CO2-footprint bepalen
Is de Benchmark vooral een thermometer, als volgende stap denkt Fujitsu aan een veel concreter instrument om in detail de CO2-footprint van een organisatie te kunnen bepalen. “Op het moment dat je in beeld hebt welke apparatuur je waar in de organisatie gebruikt en waarvoor, kun je al heel goed de carbon footprint hiervan bepalen: productie, materialen maar ook energieverbruik.”

Lastiger wordt het als het gaat om het gebruik van cloud-omgevingen, weet Bottenberg. “Veel cloud-aanbieders compenseren vooral, op zich prima, maar dat is nog geen reductie. En het gebruik van cloud-omgevingen – voor infrastructuur, toepassingen, data – neemt alleen maar toe naarmate bedrijven verder digitaliseren. Dat maakt het ook lastiger om een dalende lijn te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld CO2-uitstoot. In theorie is cloud duurzamer dan on premise, in de praktijk betekent bijvoorbeeld een verdubbeling in het gebruik ervan dat die duurzaamheid moeilijker te realiseren is.”

Een voordeel voor Fujitsu is dat de onderneming sterk aanwezig is in zowel hardware als met een groeiend cloud-portfolio, meent Bottenberg. Wij kunnen met beide brillen op kijken naar wat de beste balans is in on premise en cloud voor een bedrijf en daar dan ook de meest duurzame oplossing aan koppelen. Wij helpen bedrijven om die juiste balans te vinden: in kosten, efficiency én duurzaamheid. Een voordeel van de cloud is dat je het ‘aan’ kunt zetten als je het nodig hebt en ‘uit’ als dat niet zo is. Daar is nog een aardige slag te maken.”

Goede balans
Waar het volgens Bottenberg goed is om te bepalen wat de beste balans is tussen on premise en cloud, geldt dat ook voor de inzet van AI-technologie. “AI lijkt dat vaak de oplossing voor alles. Maar door de stijging in het gebruik van AI-technologie zal het energieverbruik naar verwachting vervijfvoudigen in de komende jaren. Dus moet je je afvragen of AI altijd de oplossing is voor onze problemen.”

Zo heeft Fujitsu momenteel een klant in de financiële wereld die heel ver is met AI, maar er op dit moment bewust voor kiest om minder of een lagere AI-technologie in te zetten. “Zij zien dat de voordelen in het gebruik ervan niet overal opwegen tegen de schade die het toebrengt aan het milieu. Die balans kiezen, het ‘people, planet, profit’- verhaal dat hieraan ten grondslag ligt, komt gelukkig bij steeds meer bedrijven in beeld.”

Meten is weten
Alles begint met educatie en bewustzijn, ziet Bottenberg, maar dat kan pas worden omgezet in concrete doelen wanneer je heel goed kunt meten wat de impact is van je IT-omgeving en de impact wanneer je kiest voor een meer duurzame balans hierin. “Meten is weten. En dat is niet eenvoudig. Niet voor niets zijn de sustainable development goals (SDG’s) van de VN pas sinds 2020 echt meetbaar gemaakt. Voor die tijd waren er wel doelstellingen, maar waren de resultaten niet goed te meten. En meten, van de uitgangspositie en waar een bedrijf heen groeit op IT-gebied, is een must om duurzaamheidsdoelen in de praktijk te brengen.”

De komende tijd wil Fujitsu ook steeds meer met het partnerkanaal concrete stappen zetten. Bottenberg: “Eerst waren het vooral overheidsinstellingen, grote internationale organisaties die duurzaamheid hoog op de agenda hadden staan. Nu zien we ook steeds meer partners die op dit gebied de samenwerking met ons zoeken, die zich realiseren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben om mee te helpen die carbon footprint te reduceren.”

Continu verbeteren
Heel veel organisaties vinden het moeilijk om hun eigen duurzaamheidsdoelen te vertalen naar wat er in de markt te vinden is, stelt Bottenberg tot slot. Ze vallen dan vaak terug op het vragen naar specificaties, naar certificaten. “Wij stellen dan de wedervraag: wat voegt zo’n certificaat aan je duurzaamheidsdoelen toe? Vaak blijkt dan dat ze die doelen nog niet echt goed in kaart hebben gebracht. Dat is ook iets waarbij we hen kunnen helpen, bijvoorbeeld met onze Benchmark. En ja, die hebben we ook intern uitgevoerd en van de resultaten zijn veel mensen best wel geschrokken. Wij zijn niet beter dan de rest en moeten ook continu verbeteren.”

Auteur: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology