NetApp: Duurzaam door effectief datamanagement

Duurzaamheid is nu een belangrijk thema, maar eigenlijk is NetApp al veel langer bezig met dit thema

Joost van Drenth en Oscar Wijnants, NetApp
08-06-2022 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

NetApp: Duurzaam door effectief datamanagement

Organisaties beschikken over enorme hoeveelheden data, die vanwege de benodigde technologie allemaal effect hebben op de omgeving. Een groot deel van die data wordt echter nooit meer gebruikt, en de rest kan veel effectiever worden opgeslagen. NetApp pleit daarom voor innovatie in data-opslag, zodat organisaties middels hun Data Fabric en cloud optimalisatie hun CO2-footprint merkbaar kunnen verminderen.

“Duurzaamheid is nu een belangrijk thema, maar eigenlijk is NetApp al veel langer bezig met dit thema”, zegt Oscar Wijnants, Country Director Netherlands bij NetApp. “We bestaan nu dertig jaar, en eigenlijk was toen efficiency al het sleutelwoord. Meer data opslaan op minder ijzer, om het zo even te formuleren. In het verleden waren er nog wel bedrijven die daar niet zoveel boodschap aan hadden en gewoon hardware bleven kopen. Maar nu zien we dat innovatie in deze oplossingen een enorm belangrijke rol speelt in de markt.”

Hij vervolgt: “De technologie is dus al jaren beschikbaar, en in combinatie met slimme software kun je dat gebruiken om data zo efficiënt mogelijk op te slaan. Bij CO2-uitstoot gaat het vaak over thema’s als productie en reizen, maar data krijgt in die discussie nog relatief weinig aandacht omdat je moeilijk in getallen kunt vatten wat de uitstoot van data is. Terwijl er wel enorme datacenters achter zitten. Door CO2 neutrale datacenters van de cloudproviders middels intelligente koppelingen en services te betrekken in het spel is er een wereld te winnen – dat is het Data Fabric dat wij samen met onze klanten aan het bouwen zijn.”

Cloud
Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van alle data, 68 procent, na aanmaken nooit meer wordt gebruikt. “Bij elkaar zorgt die data ook voor een forse CO2-uitstoot. Terwijl je dat met technologie als die van ons optimaal kunt inregelen, die oplossingen zijn er gewoon. Je kunt zelfs letterlijk ieder moment instappen omdat alles ook in de cloud geregeld kan worden. Wij hebben technologie om in de cloud van hyperscalers de gehele datahuishouding te stroomlijnen en optimaliseren.”

Lastig kan daarbij nog wel zijn dat veel organisaties hun doelstellingen op het gecombineerde gebied van data en duurzaamheid nog niet hebben geformuleerd. Joost van Drenth, Manager Solutions Engineering bij NetApp, vult aan: “We zien aan de vraagkant wel steeds meer bewustwording. Zo krijgen wij ook steeds meer de vraag wat wij zelf doen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld op het vlak van recycling, productieproces en supply chain.”

Vergroenen
“Op deelgebieden zien we dus steeds meer initiatieven ontstaan. Als NetApp zitten we op het kruispunt van cloud en datacenter. We bieden tooling aan om inzicht te krijgen in datagebruik: waar staat die data, is ze privacy gevoelig, wie gebruikt dat, hoe vaak, en wat zijn de mogelijkheden om dat te vergroenen. Wanneer data nooit meer wordt aangeraakt? Daar zit een financiële component aan, maar in toenemende mate wordt die vraag ook gekoppeld aan sustainability.”

Hij noemt een voorbeeld: “Als je ziet dat de niet gebruikte data tien tot twintig procent van de servers gebruikt, dan kost dat wel geld. Dat kun je ook uitzetten, maar in veel organisaties is dat een gemiste kans. Wanneer je voor versnelling van je business naar de cloud gaat kun je ook innoveren op het gebied van datagebruik.”

Ecosysteem
In de propositie van NetApp speelt de overname in 2020 van Spot, een aanbieder van cloudinfrastructuuroptimalisatie, ook een rol. Van Drenth: “Dat platform is ondertussen uitgebouwd tot een cloudoptimalisatie platform middels ontwikkelingen en overnames. Het continue optimaliseren van cloudinfrastructuur en datahuishouding geeft nieuwe kansen voor vergroening.”

“Want aan de belangrijkste applicaties wordt zowel bij klanten als cloudproviders veel aandacht besteed. Maar de applicaties die overblijven zijn wel relevant, maar ze krijgen veel minder aandacht. Daar is veel te winnen door de oude data, die aan minder belangrijke applicaties is gekoppeld, toch naar de cloud te brengen en die cloudinfrastructuur vergaand te optimaliseren met het Spot platform. Besparingen tot 50-70% van de cloud rekening zijn aan de orde van de dag.”

“Dat heeft merkbaar effect op vergroening We zien zelfs dat hyperscalers naar ons toekomen om hen te helpen met het terugdringen van hun CO2-footprint door data effectief te organiseren. Dat heeft geen impact op de applicatie, maar wel op de gebruikte servers. Ontdubbelen van datasets en toegankelijk maken kan een factor vier schelen, en we zien dat dit goed wordt ontvangen bij onze klanten.”

Bewustwording
Dit is nog wel een verhaal waar meer bewustwording nodig is. “We moeten dit nog wel uitleggen. Aan de andere kant zien we dat we steeds vaker in een vroeg stadium bij dergelijke projecten betrokken worden. Want de kracht van het efficiënter opslaan van data is onder meer dat gebruikers minder hoeven te betalen aan opslagruimte en services bij cloudaanbieders. Dat raakt steeds meer bekend. Ook grote cloudaanbieders hebben use cases met ons die zij laten zien aan klanten.”

Wijnants: “We moeten wel vaak de methodiek uitleggen. Je ziet dat sommige inkoopafdelingen graag een op een hardware met elkaar willen vergelijken. Maar zo werkt deze vorm van innovatie met data-opslag niet. De bestaande meetcriteria voldoen niet altijd meer, zeker niet als je ook duurzaamheid meeweegt.”

Belastingen
Dergelijke vormen van innovatie met data zou in de toekomst nog belangrijker kunnen worden. Van Drenth: “Uit geluiden die we opvangen maken we op dat er in de toekomst wel eens een belasting op data zou kunnen komen. Dat volgt logisch uit de beweging die je in Europa ziet. Dergelijke trends, in combinatie met duurzaamheid en geopolitieke ontwikkelingen zijn allemaal drijfveren om deze oplossingen met data, die we gewoon al hebben, in te zetten. Voor ons is het relatief eenvoudig om data en services te koppelen binnen en tussen cloudaanbieders.”

“Keuzevrijheid is hierin essentieel . Zorg ervoor dat je flexibel blijft, en dat er eigenschappen in het platform zitten om resources desgewenst te wisselen tussen providers. En zorg ervoor dat data die minder gebruikt wordt ook zodanig wordt opgeslagen dat het bijdraagt aan een kleinere CO2-footprint. Hiervoor is het nodig dat bij investeringen niet alleen gekeken wordt naar de huidige vereisten, maar ook naar het effect dat de transitie naar duurzaamheid kan hebben op je IT-infrastructuur.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology