Agentschap Telecom introduceert Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners

04-07-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Agentschap Telecom introduceert Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners

Agentschap Telecom (AT) maakt de Wbni-zelftest beschikbaar voor digitale dienstverleners. De test vertelt DSP's of zij onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en of zij aan de zorgplicht voldoen.

Met de zelftest wil AT Nederland digitaal veiliger maken en de impact van cyberincidenten verkleinen. De test wordt het agentschap gebruikt om algemene trends en ontwikkelingen in de sector in kaart te brengen. Individuele bedrijfsgegevens verzamelt het AT niet via de test.

Digitale weerbaarheid van Nederland vergroten

Het AT houdt in het kader van de Wbni toezicht op digitale dienstverleners en aanbieders van essentiële diensten. Deze wet is bedoeld om Nederland digitaal veiliger te maken door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. De Wbni is de Nederlandse implementatie van de Europese NIS richtlijn (2016/1148), in combinatie met de NIS Uitvoeringsverordening (2018/151).

De wet is van toepassing digitale dienstverleners. Als voorbeelden noemt AT clouddienstverleners, online marktplaatsen en online zoekmachines. De wet geldt echter ook voor bedrijven die door de overheid zijn aangewezen als ‘aanbieder van essentiële diensten’ (AED). Deze AED’s zijn van vitaal belang voor de continuïteit van de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan energiebedrijven.

Met behulp van de test bepalen bedrijven:

  • Of zij een digitale dienstverlener zijn en of zij aan de Wbni-zorgplicht en meldplicht moeten voldoen;
  • Of een verstoring van de dienstverlening aanzienlijke gevolgen heeft en waar de organisatie dit in het kader van de Wbni moet melden;
  • Of getroffen beveiligingsmaatregelen passen bij de beveiligingsdoelstellingen van de Wbni;
  • Of de organisatie onder toezicht van het AT valt.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: "Dankzij de Wbni-zelftest kunnen digitale dienstverleners eenvoudig achterhalen of zij onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vallen. Ook kunnen zij met behulp van de zelftest in beeld brengen of zij aan de zorgplicht voldoen. Een belangrijke ontwikkeling die duidelijkheid geeft aan digitale dienstverleners. Zo tilt het bedrijfsleven de digitale veiligheid van Nederland naar een hoger niveau."

Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security