AT en AIVD gaan samenwerken rondom security

16-07-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

AT en AIVD gaan samenwerken rondom security

Het Agentschap Telecom (AT) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaan een intensiever samenwerken rondom het certificeren van IT-producten en -diensten voor gebruik bij de overheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven. Hiervoor tekenen de partijen een samenwerkingovereenkomst.

Bij het certificeren van IT-producten en -diensten evalueren het AT en de AIVD of een product of dienst aan bepaalde zekerheidsniveaus en veiligheidseisen voldoet. Het gaat daarbij onder meer om de aanwezigheid van de juiste documentatie, het ontwikkel- en ontwerpproces, productiemethode en testprocedures.

Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

De samenwerking vloeit voort uit de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet regelt de nationale invoering van de Europese cyberbeveiligingsverordening. Het AT en de AIVD kunnen door onderling kennis en informatie uit te wisselen hun taken beter vervullen en zo de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten.

Vanuit zijn rol als Nederlandse Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA) houdt het AT toezicht op de cybersecurity-certificeringen van IT-producten, -diensten en -processen. De AIVD heeft - naast inlichtingenonderzoek - ook de taak om de overheid, vitale sectoren en topsectoren van het bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen digitale dreigingen. Certificering is hiervan een belangrijk onderdeel.

Terug naar nieuws overzicht
Security