EU zevende sanctiepakket tegen Rusland beperkt verder tech export

25-07-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

EU zevende sanctiepakket tegen Rusland beperkt verder tech export

Op 21 juli 2022 heeft de Europese Unie (EU) nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn ingesteld vanwege de aanhoudende Russische agressie tegen Oekraïne. Het nieuwe pakket houdt onder andere een verbod in op de import van goud, aanscherpingen van eerdere (tech) sancties en een meldplicht voor mensen en organisaties die op de sanctielijst staan.

De EU heeft nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. Die zijn nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland om de agressie in Oekraïne te beëindigen.

De belangrijkste maatregelen volgens de Rijksoverheid in het kort zijn:

Verbod op de import van goud en gouden juwelen uit Rusland. Rusland is wereldwijd één van de grootste exporteurs van goud. Hiermee wordt dus een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische staat weggenomen.

Meldplicht voor personen en entiteiten op de sanctielijst. Er komt een strengere meldplicht voor gesanctioneerde personen of entiteiten als ze ergens in de EU tegoeden en bezittingen hebben. Doen ze dat niet? Dan zijn zij in overtreding.

48 personen en 9 entiteiten worden aan de sanctielijst toegevoegd.

Uitbreiding van het exportverbod op dual-use-goederen. Dit zijn producten, diensten en technologieën die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Meer informatie over het exportverbod? Zie ook Welke producten vallen onder de sancties? (rvo.nl)

Versterken van de implementatie van de vorige zes pakketten. Bijvoorbeeld door technische correcties en verduidelijking van de wetgeving. Nederland droeg hieraan bij op basis van uitkomsten uit het rapport van Stef Blok. De zes sanctiepakketten worden verlengd tot begin 2023.

Verduidelijking uitzonderingen op het gebied van landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen. Deze verheldering maakt duidelijk dat de sancties zich op geen enkele manier richten tegen import of export van voedsel en kunstmest.

Sancties en controle door Datateam

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties staat op de sanctiepagina van de EU (pagina wordt bijgewerkt). Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

Op verschillende manieren wordt gecontroleerd of de sancties worden nageleefd: 

Een datateam heeft onderzocht of er zaken zijn gemist bij het bevriezen van tegoeden. Ook gaat het team kijken of er aan gesanctioneerden verbonden personen kunnen worden gevonden.

Een meldplicht invoeren en toezicht op de naleving daarvan mogelijk maken op niet-financiële beroepsgroepen, zoals notarissen en makelaars. Hiervoor is aanpassing van de wet- en regelgeving nodig.

Een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven – of een uiteindelijk belanghebbende (UBO) – in Rusland en Belarus. Zo wordt het moeilijker voor Russen en Russische bedrijven om zaken te doen en geld door te sluizen via Nederland. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

De benoeming van een Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving. Die heeft onderzocht hoe de Nederlandse uitvoering van de sancties en het toezicht daarop verbeterd kan worden. In het eindrapport van de Nationaal Coördinator staan de resultaten.

Terug naar nieuws overzicht