Privacy First: Mitz gepresenteerd als iets nieuws, maar gelijk aan EPD

16-09-2022 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Privacy First: Mitz gepresenteerd als iets nieuws, maar gelijk aan EPD

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat in 2011 werd weggestemd na privacyproblemen, lijkt nu toch een doorstart te maken in de vorm van Mitz. Hoewel Mitz wordt gepresenteerd als iets nieuws, komt het in feite neer op hetzelfde als de EPD. Dit stelt privacyorganisatie Privacy First in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadat de wet EPD in 2011 werd verworpen kreeg het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdracht tot het verbreken van alle banden met het Landelijke Schakelpunt (LSP). Hierop is de infrastructuur door de minister ondergebracht bij VZVZ, een samenwerking van zorgverzekeraars, zorgkoppels en de Patiëntenfederatie. In 2014 is het Informatieberaad Zorg opgericht, een besloten bestuursorgaan met daarin grotendeels dezelfde partijen als in VZVZ.

'Gepresenteerd als iets nieuws, maar komt op hetzelfde neer'

Via deze buitenparlementaire constructie is de afgelopen tien jaar uitsluitend ingezet op de uitrol van het LSP, de gecentraliseerde architectuur van het voormalig Landelijk EPD, meldt Privacy First. "De recente ontwikkeling van Mitz wordt gepresenteerd als iets nieuws, maar komt op hetzelfde neer: één oplossing die alle soorten zorgcommunicatie moet reguleren, voor elke patiënt, elke behandeling en elk zorgtraject. Dezelfde methode voor spoedsituaties, ketenzorg en doorverwijzingen, en dit alles via een centraal, landelijk dekkend ‘pull-systeem’ gekoppeld aan de toestemmingsregistratie van Mitz", schrijft de privacyorganisatie.

Privacy First wijst erop dat onlangs te hebben vernomen dat het ministerie de uitrol van Mitz financieel ondersteunt. Dit is volgens de organisatie in tegenspraak met eerdere beloftes en 'regelrecht in strijd' met de uitgangspunten van de WEGIZ indien er parallel niet ook aan decentrale oplossingen wordt gewerkt.

De WEGIZ zet in op complementair gebruik van centrale en decentrale oplossingen, waardoor volgens Privacy First balans en perspectief ontstaat. "Waar centrale oplossingen een uitkomst kunnen bieden bij het breed beschikbaar stellen van een set noodgegevens, zijn decentrale oplossingen juist veel geschikter voor het onderling uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners, zoals bij een doorverwijzing of een planbaar zorgtraject", schrijft de organisatie in de brief.

'Belangenpartijen staan niet open voor mogelijkheden van WEGIZ'

Privacy First stelt dat grote belangenpartijen in de zorg zoals zorgkoepels, verzekeraars en de Patiëntenfederatie echter niet open staan voor de nieuwe mogelijkheden die de WEGIZ biedt. Privacy First meldt in een nieuwsbericht: "Het zogeheten Informatieberaad Zorg, waar zorgkoepels en verzekeraars sinds 2014 vergaderen over nieuwe oplossingen, droeg sinds haar bestaan alleen oplossingen aan die gebruik maakten van het LSP. Ook het recent gelekte Integraal Zorgakkoord, waarin de lijnen van het toekomstig zorgbeleid worden uitgezet, bevat een uitgebreide bijlage over gegevensuitwisseling waarin uitsluitend wordt gesproken over uitwisselingen zoals die volgens de inrichting van het LSP verlopen."

“Het lijkt er alleszins op dat de partijen die dit zorgakkoord hebben opgesteld, niet voornemens zijn om de WEGIZ als wettelijk kader aan te houden”, stelt Privacy First in een actuele brief aan de Tweede Kamer. Privacy First roept minister Kuipers op de regie in handen te nemen en deze niet langer te leggen in de handen van de partijen die al elf jaar lang 'dezelfde niet-werkende oplossingen aanleveren'.

Privacy First wijst erop dat de partijen die nu pleiten voor het alsnog invoeren van één landelijk systeem, allen betrokken zijn bij de vereniging VZVZ. Deze vereniging is na het wegstemmen van het EPD opgericht om het systeem privaat door te zetten. Privacy First stelt dat deze partijen de afgelopen elf jaar het EPD zijn blijven pushen, en ook nu hiermee doorgaan, 'terwijl er een wet op tafel ligt die de problemen die leidden tot verwerping van het EPD kan ondervangen'.

'Technologie die aansluit bij het zorgproces'

Marc Smits, bestuurder bij Privacy First: “Belangenorganisaties houden dogmatisch vast aan het idee van een landelijk systeem voor alle zorgcommunicatie van iedere patiënt, terwijl de patiënten, artsen en de zorg als geheel vooral gebaat zijn bij technologie die aansluit bij het zorgproces, in plaats van andersom. Minister Kuipers zou bij de uitvoering van de WEGIZ niet uitsluitend moeten investeren in centrale oplossingen zoals het LSP, maar evenzeer decentrale oplossingen moeten stimuleren en opschalen.”

De brief van Privacy First aan de Tweede kamer is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht