Beltug Priorities Compass belicht CIO uitdagingen en zorgen

20-09-2022 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Beltug Priorities Compass belicht CIO uitdagingen en zorgen

De grote werven van een digitale transformatie tekenen zich duidelijk af in de prioriteitenlijst van Belgische IT-beslissingsnemers voor het komende jaar. Hoe zorg je voor een sluitende cyberveiligheidsstrategie? Hoe kies je een aangepaste IT-architectuur? En hoe ga je als organisatie om met je data? Dat zijn de drie grootste actiepunten die naar voor komen in het Beltug Priorities Compass, de jaarlijkse bevraging bij IT-beslissingsnemers over hun prioriteiten voor het komende jaar.

Het belang van digitale technologie neemt steeds meer toe in elke organisatie: bedrijven, overheidsinstanties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, enz… Digitalisering bepaalt in grote mate de efficiëntie van de bedrijfsprocessen, de klantenervaring, de risico’s en de nieuwe opportuniteiten. Dit betekent dat de verwachtingen die gesteld worden aan de teams die instaan voor de digitalisering, alsmaar hoger en breder worden.

Cybersecurity opnieuw hoog op de agenda
Cybersecurity-onderwerpen blijven dominant in de prioriteitenlijst van Beltug. Met stip op één: een goede IT-beveiligingsstrategie. De CIO’s en hun teams willen een duidelijke visie en richting. In die context is het cruciaal om de brug te maken naar de Raad van Bestuur. Immers, cybersecurity vereist ook dat het risicobeheer op het hoogste niveau binnen de organisatie op een andere manier wordt aangepakt. Tegelijk zijn alle werknemers betrokken bij cyberbeveiliging, daarom scoort ook de prioriteit ‘user awareness’ hoog.

In een geconnecteerde wereld vraagt security een andere aanpak. Niet alleen PC’s en smartphones, maar ook verkeerslichten, gebouwen, machines, drones en straks zelfrijdende auto’s… zijn verbonden via communicatienetwerken. Op dit vlak vragen de Beltug-leden concrete initiatieven; daarom staat er een concrete samenwerking in de steigers tussen Beltug en het Center for Cyber Security, de nationale autoriteit onder het gezag van de Eerste Minister.

Beleid rond data cruciaal
Uit het Priorities Compass blijkt dat de leden zeer goed het potentieel van hun data beseffen. Maar ze zijn zich evenzeer bewust van de complexiteit die daarmee samenhangt: de data moeten van hoge kwaliteit zijn, zorgvuldig beheerd worden, in een doordachte architectuur worden ondergebracht en over een efficiënte en veilige infrastructuur lopen. Dit leidt tot een hele reeks vragen zoals: Welke data hebben we? Wie mag en moet er toegang toe krijgen? En hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen?

Een bijkomende uitdaging is dat het hele bedrijf moet ingeschakeld worden om het potentieel van data te kunnen benutten. Het is een ware omschakeling naar een datamindset, ruimer dan één persoon of één team, die moet leiden tot een datagedreven organisatie.

Veel vraagtekens rond IT-architectuur en cloud
Een al jaren terugkerende prioriteit is de overstap naar cloudtoepassingen en -architectuur. Hoe bouw je de juiste strategie uit voor de toekomstige IT-architectuur? Welke applicaties verhuis je als organisatie naar de cloud en welke zaken behoud je lokaal? Het blijven moeilijke vragen.

Daarnaast heeft de beslissing met welke cloudprovider(s) een bedrijf samenwerkt, belangrijke implicaties voor de toekomstige groei van de IT-omgeving en de mogelijkheden die ze kan bieden voor de gebruikers. Bij die beslissing spelen diverse elementen mee: kostprijs, efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van de gekozen optie. Wat Beltug al jaren aankaart, blijft een bezorgdheid: de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote cloudspelers en het risico van een vendor lock-in.

Danielle Jacobs, CEO van Beltug: “Complexe contracten en weinig transparante licentiemodellen maken het voor de IT-beslissers moeilijk om de (toekomstige) kosten in te schatten en om het beheer van hun software te optimaliseren. Het zal niet verbazen dat we veel vragen krijgen over te verwachten prijsstijgingen van cloudcontracten en IT-sourcing, als gevolg van de inflatie en stijgende energiekosten. Een belangrijke vraag is de impact op de verdere digitalisering van onze economie.”

Andere prioriteiten
5G: Nu de veilingen voor de 5G-netwerken achter de rug zijn, willen bedrijven de plannen van de telecomoperatoren kennen. In de prioriteiten van de infrastructuur- en telecomverantwoordelijken is dit een topprioriteit.

Sustainable procurement: Voor software aankopers is duurzaam inkopen een belangrijke prioriteit. Enerzijds zijn er uitdagingen in het kader van de duurzaamheidsstrategie die vele bedrijven aannemen, anderzijds treedt de volgende jaren de nieuwe Europese regelgeving in voege rond ESG-rapportering (Environmental, Social, and Governance-criteria). In de ESG-rapportering is er een duidelijke link met digitalisering en energieverbruik, cybersecurity, privacy, etc.

Groeiend belang van regelgeving
Tot slot valt de groeiende nood op aan informatie over bestaande en komende wetgeving. GDPR is al langer van kracht, maar blijft voor veel vragen zorgen. Daarnaast is er nieuwe EU-regelgeving op komst rond AI en Data.

Naast de stem van de burger en de luide stem van de IT-sector, moeten de belangen worden vertegenwoordigd van de bedrijven die de digitale technologie gebruiken. Beltug investeert daarom veel tijd in overleg met de Belgische en Europese instanties.

Over het prioriteitenonderzoek
Dit jaar namen 378 respondenten deel aan de bevraging, die ongeveer 60 topics bevatte. Het Beltug Priorities Compass is daarmee één van de belangrijkste graadmeters van wat Belgische IT-beslissers bezighoudt. “We krijgen een goed inzicht in de onderwerpen waar de CIO’s en digitale leiders vandaag van wakker liggen”, aldus Ann Guinée, communication manager bij Beltug. “Het hoge aantal respondenten en de vele onderwerpen waarrond de IT-beslissingsnemers graag meer informatie en interactie wensen, bevestigt de nood aan een community van gebruikers als Beltug. IT-beslissingsnemers zien in Beltug een onafhankelijk platform waar ze kennis kunnen delen en met anderen kunnen samenwerken. Op die manier kunnen ze voor hun eigen organisatie weloverwogen beslissingen nemen.”

Het voorbije werkjaar organiseerde Beltug ruim 90 activiteiten en online sessies voor haar leden. Daarnaast stimuleert ze het peer-to-peer overleg. Dat gebeurt in thematische focusgroepen zoals de Privacy Council en het CIO Cabinet, en de task forces rond Vendor management, Security, Privacy.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud