Europese toezichthouders willen dat EC privacywet aanvult

17-10-2022 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Europese toezichthouders willen dat EC privacywet aanvult

De 27 Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe privacy-regels maakt, in aanvulling op de GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG in Nederland). Deze aanvullende regels moeten de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken verbeteren. Dat schrijven de instanties - waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland - in een brief aan de Europese Commissie.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de rest van de Europese privacytoezichthouders zijn verenigd in de European Data Protection Board (EDPB). De nieuwe regels die zij de EC vragen op te stellen, dienen ter verduidelijking van bestaande regels of om regels gelijk te trekken over procedures die nu nog verschillen per Europese lidstaat. Wanneer de regels in verschillende Europese landen beter op elkaar worden afgestemd, verwachten de Europese toezichthouders efficiënter samen te kunnen werken.

Aanvullende regels

Het gaat om aanvullende regels op 14 punten, zoals:

  • Duidelijkheid over de rechten van mensen die een klacht indienen;
  • Criteria voor het in behandeling nemen van klachten, deadlines voor het behandelen van zaken;
  • De manier waarop zaken kunnen worden afgesloten;
  • Onderzoeksbevoegdheden en het publiceren van besluiten.

Aanleidingen voor de brief zijn onder andere bijeenkomsten van de toezichthouders in EDPB-verband in Wenen en Brussel dit voorjaar. Daar werd gesproken over het versterken van handhaving van de AVG in internationale zaken en de noodzaak om samenwerking te verbeteren. Het vaststellen van de procedurele obstakels was een van de concrete actiepunten uit het statement dat in Wenen is aangenomen.

Samenwerking bij internationale zaken

In het huidige systeem werken EU-toezichthouders samen in internationale zaken. Dat zijn zaken die burgers in meerdere lidstaten van de Europese Unie raken. De samenwerking is geregeld in het een-loketmechanisme in de AVG.

Die samenwerking kan beter, omdat elke toezichthouder haar zaken behandelt volgens hun nationale procedurele recht - dat per lidstaat verschilt. Dat verschil zorgt soms voor vertraging of zorgt ervoor dat klachten in de ene lidstaat anders worden behandeld dan in de andere lidstaat.

Terug naar nieuws overzicht