NetApp: duurzaamheid is investering in toekomst

César Cernuda, NetApp

NetApp: duurzaamheid is investering in toekomst

César Cernuda, NetApp

24-10-2022 | door: Redactie
Deel dit artikel:

NetApp: duurzaamheid is investering in toekomst

De productie van data blijft explosief toenemen. Weinig mensen weten dat tegen 2030 zo’n 8 procent van alle emissies van koolstofdioxide wordt veroorzaakt door datacenters, on premise of in de cloud. Zo’n 10 tot 15 procent van deze CO2-uitstoot valt toe te schrijven aan opslag. Daarom is het hoog tijd voor actie.

César Cernuda, president van NetApp, vindt dat de industrie zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Onvoldoende wordt beseft dat alles wat we in de digitale wereld doen, gevolgen heeft voor het milieu. NetApp wil als ‘cloud led, data centric’ software-leverancier de efficiency van data-opslag en -beheer aanzienlijk verhogen. Dat leidt tot minder emissies en spaart het milieu.

De topman van NetApp reist dit jaar de halve wereld over om het evangelie van duurzaamheid te prediken, niet alleen in zijn eigen onderneming maar ook bij klanten en potentiële afnemers. Dutch IT Channel sprak de Spanjaard die voor zijn presidentschap van NetApp 23 jaar lang Microsoft diende, op het kantoor van NetApp in Schiphol-Rijk.

Tot zijn tevredenheid stelt hij vast dat de meeste ondernemers zich nu wel bewust zijn van de klimaatveranderingen. Duurzaamheid staat bij CEO’s nu in de top tien van zakelijke prioriteiten, meldde Gartner onlangs. Maar de realiteit gebiedt Cernuda wel te zeggen dat niet alle ondernemers duurzaamheid de plaats geven die het verdient. ‘Het kan allemaal nog stukken beter.’

Cernuda: 'Te vaak spitsen gesprekken met klanten zich toe op het kostenplaatje en de prijzen. Soms wordt vergeten dat een ‘groene’ benadering bedrijven ook waarde kan brengen.' De NetApp-president roept op tot een meer gebalanceerde kijk waarbij duurzaamheid niet als een kostenpost maar als een investering in de toekomst wordt gezien. Bij IT is dat in zijn algemeenheid al jaren het geval. De tijd is voorbij dat IT louter als kosten werd gezien. Datzelfde denken moet nu overslaan op ‘groene’ IT. De extra investeringen die duurzame oplossingen vereisen, betalen zichzelf uiteindelijk terug.

'Niet alleen het klimaat en het milieu varen er wel bij. Ook vanuit financieel oogpunt kan ‘groene’ technologie organisaties voordelen bieden. Wie zuinig is met energie, ziet ook de stroomrekening dalen.' Ondernemers moeten beseffen dat ze niet eeuwig op dezelfde voet kunnen doorgaan. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd. Steeds meer afnemers doen bij voorkeur zaken met leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met name overheidsinstellingen letten daar bij de inkoop op. Cernuda: ‘Duurzaamheid wordt meer en meer een differentiator.’

ESG criteria

Volgens hem wordt ook op de kapitaalmarkt gekeken of bedrijven die een financieringsbehoefte hebben, duurzaamheid serieus nemen. ‘De ratings op dit gebied zijn belangrijk. Wie lage beoordelingen krijgt, heeft minder toegang tot goedkoop kapitaal. Zo’n bedrijf moet dan extra rente betalen.’ Kortom, redenen genoeg om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.

NetApp zet zich sterk in om duurzamer te worden. Al meer dan tien jaar past het bedrijf uit San José (Californië) de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) op zijn investeringen toe. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de impact op het milieu, het energie- en waterverbruik.

Optimalisatie

Maar het belangrijkste zijn uiteraard de optimalisatie van applicaties en Big Data, infrastructure en data analytics alsmede betere (en minder) data-opslag. NetApp bedient daarbij klanten met eigen datacenters, hyperscalers en service providers zoals telecombedrijven.

Die hyperscalers zijn er meestal als de kippen bij om de nieuwste versies van software af te nemen die het verbruik van energie kunnen drukken. Dat zet veel zoden aan de dijk. Cernuda: ‘De grote publieke cloud-aanbieders die tot de categorie hyperscale behoren, blijken 3 tot 3,5 keer efficiënter met energie om te gaan dan bedrijven met eigen data-opslag on premise.’

Dit soort efficiënties zijn geen overbodige luxe als men bedenkt dat de ICT-sector bij ongewijzigde groei in 2030 liefst een yottabyte (een biljoen terabyte) per jaar aan data verbruikt. En dan te bedenken dat tweederde daarvan na creatie nooit meer wordt gebruikt. Uit onderzoeken blijkt dat datacenters evenveel broeikasgassen uitstoten als de gehele luchtvaartindustrie. Dat maakt de vraag hoe we in de toekomst met data moeten omgaan, uiterst actueel.

Cloud

Nieuwe technologie om doelmatiger bestanden op te slaan is daarom van levensbelang. Voor NetApp is het een speerpunt. Al diverse stappen zijn gezet. Cernuda noemt als voorbeeld Azure NetApp Files, een cloud-dienst met een native technologie voor Microsoft-klanten. Voor AWS heeft NetApp een soortgelijke service. ‘Klanten kunnen hiermee data en apps efficiënt naar de publieke cloud brengen en beter beheren. Gevolg is minder CO²-uitstoot,’ aldus Cernuda.

Verder noemt hij Spot PC, technologie voor veilige, geoptimaliseerde Azure Virtual Desktop-gebaseerde cloud-pc-omgevingen. De gebruiker kan daarbij vanuit één controlepaneel alles rondom datagebruik en opslag overzien.

Analytics

Binnenkort zal NetApp een nieuwe serie aankondiging op gebied van data analytics doen. De R&D draait op volle toeren. En ook veel acquisities uit de afgelopen jaren waren gericht op een duurzame, data gerelateerde toekomst. Cernuda: ‘Spot-pc bijvoorbeeld is langs die weg binnengekomen. Sinds de overname hebben we hierop doorontwikkeld met als resultaat een verdere optimalisatie van de energieconsumptie.’ Voor de toekomst sluit hij nieuwe acquisities niet uit. De komende tijd zal de nadruk echter liggen op integratie van overnames.

Gevraagd naar de sectoren die momenteel op gebied van duurzaamheid het meest actief zijn, noemt de NetApp-president de gezondheidszorg en de overheid. Die laatste sector beweegt versneld naar de cloud. En zet graag in op minder uitstoot.

Bij de reductie van de milieu-impact van data bestaat nog veel potentieel, aldus Cernuda. En NetApp wil zich als specialist in duurzame data-opslag en beheerdiensten blijven onderscheiden.

Terug naar nieuws overzicht