Onderzoek 2020

Hoe kijkt uw organisatie aan tegen werken op afstand? Anders dan op kantoor? Wat is de status van de Mobiele Werkplek en Mobiel Werken? Is er proactief beleid om mensen te stimuleren om minder afspraken op locatie te hebben en zo een reductie van brandstof, verloren tijd te realiseren? Wil en kan jullie organisatie zo proactief een bijdrage leveren aan de reductie van de filedruk? Of wordt er veel waarde gehecht aan het samenzijn op het eigen kantoor en is er juist sprake van restrictief beleid? Of is het iets hier tussenin? In de kern is de vraag:

Kan digitale mobiliteit vanuit uw perspectief een logisch alternatief voor fysieke mobiliteit zijn?


Samen met u willen we, vanuit Smart Profile, Dutch IT Channel en Executive People, hierin opnieuw inzicht bieden. Het is een vervolg van het onderzoek dat we ook in 2018 en 2019 hebben uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels gestopt. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt.