09-04-2021 Door: Witold Kepinski

Atos in hoger beroep na verlies kort geding tegen VNG rond GT Connect contract

Atos, gaat na een verloren kort geding tegen de VNG rond het stopzetten van het GT Connect, in hoger beroep. Daarnaast start Atos een bodemprocedure. VNG heeft volgens de rechter terecht de stekker uit GT Connect getrokken, een dienstverlening van Atos. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag na een kort geding op 23 maart 2021.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ging in 2019 in zee met Atos met het oog op de implementatie van GT Connect bij meer dan 250 gemeenten. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) heeft als doel voor gemeenten telecom- en IT-diensten van de beste kwaliteit en tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Met GT-connect heeft de VNG een dienst verworven voor de deelnemende gemeenten waarmee de afhandeling van spraakverkeer(inclusief spraakverkeer t.b.v. klantcontactcentra) voor de deelnemers wordt verzorgd.

Naar verluidt heeft VNG namens plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense in november 2020 een brief gestuurd naar de deelnemers van GT Connect over het voornemen om te stoppen met de Raamovereenkomst GT Connect. Daarin staat onder andere dat Atos niet is geslaagd om de dienstverlening te organiseren en te leveren overeenkomstig de voorwaarden en eisen van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten. De VNG heeft toen namens de deelnemende gemeenten en gemeentelijke organisaties (deelnemers) deovereenkomst eenzijdig ontbonden.

Daartegen was door Atos een kort geding aangespannen dat door VNG is gewonnen. Nu komt er dus een hoger beroep en een bodemprocedure.

Lees alle details hier.

Tags