Vrouwen in Cybersecurity: meet the experts Katja van Kranenburg - Hanspians

https://www.linkedin.com/in/katja-van-kranenburg-a0a3953/?originalSubdomain=nl